Současné změny sociálního prostředí v českých suburbiích

Research Team Leader: 
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Funded by: 
Grantová agentura České republiky
Keywords: 
suburbanizace
reurbanizace
sociální prostředí
migrace
suburbanizace; reurbanizace; sociální prostředí; migrace; cizinci; rezidenční historie; rezidenční stabilita; emptynesters

Další řešitelé

 • RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
 • RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. 
 • RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
 • Mgr. Nina Dvořáková, Ph.D.
 • RNDr. Ivana Křížková [Přidalová], Ph.D.
 • RNDr. Jiří Nemeškal
 • Mgr. Adam Klsák
 • Mgr. Marie Horňáková
 • Greta Kukeli, Msc.
 • Adela Petrovič, Msc.
 • Mgr. Jiří-Jakub Zévl

 

Projekt 18-14510S podpořila Grantová agentura České republiky.

 

Cíl projektu

 • Cílem projektu je zmapovat současné změny v sociálním prostředí českých suburbií a otestovat hypotézy o narůstající etnické heterogenizaci a návratu části suburbánní populace zpět do jádrových měst.

 

Abstrakt

 • Projekt se věnuje současným změnám sociálního prostředí v zázemí českých měst. Nejprve řeší vymezení rozsahu suburbanizace v českém systému osídlení a proměny sociální, demografické a etnické struktury obyvatelstva suburbií v posledních patnácti letech. Analýza založená na statistické evidenci migrace se věnuje zejména ověření hypotéz o (i) narůstající etnické heterogenizaci suburbií; a (ii) návratu obyvatel suburbií zpět do jádrových měst (reurbanizaci). Projekt dále využívá vlastních dotazníkových šetření starostů realizovaných od roku 2002 v suburbánních obcích Prahy, která rozšiřuje o nové kolo šetření a případové studie čtyř pražských suburbií osídlených v rané fázi suburbanizace. Kromě témat zaměřených na sociální a etnickou kompozici je dotazníkové šetření zaměřeno na zjištění postojů současných starostů k dalšímu rozvoji suburbánních obcí. Výsledky výzkumu budou prezentovány v mezinárodním prostředí a budou sloužit pro komparativní analýzy v rámci post-socialistických urbánních studií.

 

Doba řešení

 • leden 2018 - prosinec 2020 (projekt prodloužen do června 2021)

 

Výstupy

Aktuálně: mezinárodní webinář

Ve středu 16. 6. 2021 proběhl mezinárodní webinář nesoucí název One thousand and one forms of suburbanisation: comparative research, terminology, methods, jehož náplní byla diskuze nad rozmanitými formami a pojetím suburbanizace jakožto globálního urbánního fenoménu. V roli hlavních hostů se představili Steven Logan (University of Toronto, Kanada), Roger Keil (York University, Kanada) a Konstantin Grigorichev (Irkustská státní univerzita, Rusko) a svým příspěvkem je doplnil Martin Ouředníček, který zároveň celou událost moderoval. Další více než čtyři desítky lidí se zapojili jako posluchači a aktivní účastníci diskuze. Záznam je k dispozici na YouTube kanálu Sekce geografie PřF UK zde

 

Publikace

KŘÍŽKOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2020): Immigrant internal migration in a new destination country: Do immigrants suburbanise in Czechia and why? Population, Place and Space. Dostupné online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/psp.2326

NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2020): Temporality of urban space: daily rhythms of a typical week day in the Prague metropolitan area. Journal of Maps, 16, 1, 30-39. Dostupné online: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2019.1709577

OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P. (2019): In Between City and Village: the Development of Spatial Patterns of Czech Suburbanization 1997-2016. Demografie, 61, 4, 299-307. Dostupné online: https://www.czso.cz/documents/10180/91917736/13005319q4_299.pdf/2a0ab8a7-4a92-43ff-a8cb-ac7353d9b128?version=1.0

KUKELI, G., NEMEŠKAL, J. (2019): Changes in the buildings´ density and its connection with population in the Central Bohemia Region 2010-2018. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. Dostupné online: http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/gacr-suburbanizace

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A. (2018): Zóny rezidenční suburbanizace v obcích Česka 2016. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné online: http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/zony-2016

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2018): Long-term Development and Current Socio-spatial Differentiation of Housing Estates in Prague, Czechia. In: Hess, D., Tammaru, T., van Ham, M. (eds.): Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic Segregation and Policy challenges. Springer, Cham, 339-360. Dostupné online: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-92813-5.pdf#page365

 

Konference

OUŘEDNÍČEK, M.: Predikce urbanizačních procesů a budoucnost suburbanizace v Česku. 7. Brněnská konference urbánních studií - Města budoucnosti. Brno, 21.-22. 11. 2019.

HORŇÁKOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, N.: Pryč ze suburbií? Rezidenční strategie empty-nesterů a jejich dospělých dětí. 7. Brněnská konference urbánních studií - Města budoucnosti. Brno, 21.-22. 11. 2019.

OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J.: Czech suburbanization in post-transformation era - the development, evaluation and challenges. Suburban Revolution and Peripheral Urban Territories in the Post-Soviet Space. Ulan-Ude, Gremyachinsk, Rusko, 13.-16. 11. 2019.

KUKELI, G., OUŘEDNÍČEK, M.: The diversification of suburban growth models within the Prague Urban Region. CAT-ference: 8th International Urban Geographies of Post-communist States conference. Belěhrad, Srbsko, 25.-29. 9. 2019.

KLSÁK, A., OUŘEDNÍČEK, M.: Do foreigners tend to suburbanize in the Prague metropolitan region? CAT-ference: 8th International Urban Geographies of Post-communist States conference. Belěhrad, Srbsko, 25.-29. 9. 2019.

DVOŘÁKOVÁ, N., HORŇÁKOVÁ, M.: Moving away from the suburbs? Residential strategies of empty-nesters. CAT-ference: 8th International Urban Geographies of Post-communist States conference. Belěhrad, Srbsko, 25.-29. 9. 2019.

KUKELI, G., OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z., KLSÁK, A.: Typologies of the suburban morphologies in Prague’s hinterlands. 7th EUGEO Congress, Galway, Irsko, 15.-18. 5. 2019.

NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A., DVOŘÁKOVÁ, N.: Contemporary trends in population change and migration in Central Bohemia. Typologies of the suburban morphologies in Prague’s hinterlands. 7th EUGEO Congress, Galway, Irsko, 15.-18. 5. 2019.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P.: Towards ordinary quarters: State and municipal policies and marketization transforming housing estates in Prague. “Workshop on Contemporary Social Trends, Policy Initiatives and Planning Measures in Large Housing Estates, Talin, Estonsko, 24.-25. 1. 2019.

KLSÁK, A.: Využití nástroje ArcGIS Collector při terénním šetření v pražských suburbiích. Konference GIS Esri v ČR, Praha, Česko, 7.-8. 11. 2018.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M.: To what extent do the majority population and foreign citizens participate on urbanisation processes? Testing spatial assimilation in Czechia". East Meets West - Contemporary Urban Issues Revisited. Krakov, Polsko, 5. 10. 2018.

OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P.: Suburbanization of Foreigners in Prague Urban Region. East Meets West - Contemporary Urban Issues Revisited. Krakov, Polsko, 5. 10. 2018. 

OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A.: Suburbanizace cizinců v Pražském městském regionu. 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti/24. sjezd České geografické společnosti: Geografia na vzostupe? Bratislava, Slovensko, 4.-8. 9. 2018.