Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah a sousedských efektů

Research Team Leader: 
RNDr. Martin Šimon, Ph.D.
Funded by: 
Grantová agentura České republiky
Keywords: 
Cizinci
rezidenční segregace
měření segregace
efekt sousedství
mezinárodní migrace

Další řešitelé (Univerzita Karlova):

Další řešitelé (Sociologický ústav AV ČR):

  • Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
  • Renáta Mikešová, MSc.

 Projekt 19-03211S je řešen ve spolupráci se SoÚ AV ČR. Byl podpořen Grantovou agenturou České republiky.