Jakub Novák

30. 5. 1979 - 3. 5. 2014

 

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2 - Nové Město, 128 43

 

Telefon: 221 95 1379
Email: kubanov@natur.cuni.cz

 

WoS profile

google scholar profile