Suburban development, Suburbanisation and Urban Sprawl in the Czech Republic: Tackling the Negative Impacts on the Environment

Research Team Leader: 
Martin Ouředníček
Funded by: 
Ministry of Environment of the Czech Republic
Keywords: 
suburbanization
urban sprawl

Aim of cooperation

The research project is carried out within the framework of Sectoral Research Programme in the field of action of Ministry of Environment of the Czech Republic.

Aim of project

The project aims to assess current spatial extent and intensity of the process of suburbanisation in the Czech cities and municipalities. Further, attention is paid to quantification of predominantly negative consequences of suburbanisation from the point of view of sustainable development of landscape and society. On the basis of empirical and analytical outcomes, a system of monitoring indicators is proposed in order to monitor size, intensity and impacts of suburban development in international comparison. Among the main goals of the project belongs presentation of the outcomes to scientific community and to general public. The aim is to increase awareness of suburban development among public and to promote means of prevention of negative impacts of suburbanization to key public and private actors.

Research objectives

  1. Delimit and define key processes, features and actors of suburban development.
  2. Map the extent and spatial distribution of suburban development in the Czech Republic.
  3. Examine and assess impacts of suburbanisation on environment at national and regional level.
  4. Examine and assess impacts of suburbanisation on environment at local level.
  5. Analyze current practice and approaches of the key actors to suburban development (in the Czech Republic).
  6. Set up a list of monitoring indicators to map and assess the size, intensity and impacts of suburban development on the environment.
  7. Propose measures to prevent and mitigate negative consequences of suburban development.
  8. Present and make accessible research results for practical usage.

 

Research outcomes

Novák, J., Netrdová, P. (2011): Prostorové vzorce sociálně ekonomické diferenciace obcí v České republice. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (4): 717-744. ISSN 0038-0288. (in Czech)

Špašková, P., Ouředniček, M.: Spinning the Web: New Social Contacts of Prague's Suburbanites. Cities, doi: 10.1016/j.cities.2011.09.002. 

Chuman, T., Romportl, D. (2009): Změny krajinného pokryvu - suburbanizace (1990-2000, resp. změny krajinného pokryvu - suburbanizace (2000 - 2006), publikované v Atlase krajiny (Hrnčiarová, Mackovčin ed., 2009). (in Czech)

Kupková, L., Potůčková, M., Kopalová, I., Kolář, J. (2010): Object Based Image Analysis for Urbanized Areas. In: Manakos, I., Kalaitzidis, Ch. eds.: Imagin[e,g] Europe - Proceedings of the 29th Symposium of the European Association of Remote Sensing Laboratoriem, Chania, Greece, s. 231 - 240. ISBN 978-1-60750-493-1.

Ouředníček, M. (2009): Suburbanizace v České republice: velikost, rozmístění, struktura, vývoj. In: Poštolka, V., Lipský, Z., Popková, K., Šmída, J. eds.: Geodny Liberec 2009. Sborník příspěvků. Technická univerzita v Liberci, Liberec, s. 57-62. ISBN 978-80-7372-443-6. (in Czech)

Ouředníček, M., Čejková, E. (2009): Rezidenční suburbanizace v zázemí Českých Budějovic. In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Bánská Bystrica, s. 47-58. ISBN 978-80-8083-734-1.

Ouředníček, M., Puldová, P. (2009): Změna sociálního prostředí v zázemí Prahy. Sborník ze semináře AUÚP. Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj 4/2009, s. 75-79. ISBN 978-80-87318-03-4. (in Czech)

Ouředníček, M., Novák, J., Puldová, P. (2008): Suburbanizace, suburbánní rozvoj a urban sprawl: definice základních pojmů a současná situace v České republice. (in Czech)

Ouředníček, M., Temelová, J. (2008): Současná česká suburbanizace a její důsledky. Veřejná správa, č. 4. (in Czech)

Ouředníček, M., Bičík, I., Vágner J. (2008): Suburbanizace v zázemí Prahy. Životné prostredie. (in Czech)

Macešková, M., Ouředníček, M. (2008): Dopad suburbanizace na daňové příjmy obcí. Obec a finance 1/13. (in Czech)

Chuman, T., Romportl, D. (2008): Spatial pattern of suburbanization in the Czech Republic. In: Dreslerova J. (ed.): Venkovská krajina 2008. Sborník z 6. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.-25. května v Hostětíně, Bílé Karpaty, 2008, p. 33 - 37.

Temelová, J., Ouředníček, M. (2008): Suburbanizace: nikoli nutně negativní jev. Stavební fóru. (in Czech)

Web portal www.Suburbanizace.cz. (in Czech)

 

Research team

Team leader: Doc. RNDr. Martin Ouředníček

Researchers: RNDr Marie Feřtrová, Ph.D.

                      RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

                      RNDr. Jana Temelová, Ph.D.

                      RNDr. Jakub Novák, Ph.D.

                      RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.

                      Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.

                      RNDr.Tomáš Chuman, Ph.D                     

                      RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

                      Mgr. Nina Dvořáková

All members of the research team are employees of Faculty of Science, Charles University in Prague.

Contact 

Mgr. Nina Dvořáková

Charles University in Prague, Faculty of Science
Department of Social Geography and Regional Development 
Albertov 6, Praha 2, 128 43
Czech Republic

Tel: +420 221 951 970
e-mail: suburbanizace@centrum.cz