Přehled projektů

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Klíčová slova: Pražská metropolitní oblast, integrované teritoriální investice, suburbanizace
Research period: 2014 - 2014
Hlavní řešitel: Mgr. Martina Kopečná
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: rezidenční mobilita, Pražský metropolitní region, Česko, rezidenční fluktuace
Research period: 2013 - 2014
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: kriminalita, prostorová diferenciace, Česko, krajská města
Research period: 2012 - 2013
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Klíčová slova: demografický vývoj, zázemí měst, město, kvalita života
Research period: 2012 - 2013
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: sociální deprivace, město, městské prostředí, objektivní dimenze, subjektivní dimenze
Research period: 2010 - 2013
Hlavní řešitel: Mgr. Josef Mareš
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: urban sprawl, Praha, metropole, kompaktní
Research period: 2011 - 2012
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Klíčová slova: diferenciace, periferie, kvalita života
Research period: 2006 - 2011
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova: suburbanizace, urban sprawl
Research period: 2007 - 2011
Hlavní řešitel: Mgr. Martin Šimon, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: město, venkov, životní styl, rezidenční preference
Research period: 2010 - 2011
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Klíčová slova: vnitřní město, Praha, transformace
Research period: 2008 - 2010

Pages