Přehled projektů

Hlavní řešitel: Marie Horňáková
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova:
Research period: 2018 - 2020
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: suburbanizace, reurbanizace, sociální prostředí, migrace, suburbanizace; reurbanizace; sociální prostředí; migrace; cizinci; rezidenční historie; rezidenční stabilita; emptynesters
Research period: 2018 - 2020
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Mangan Chvaletice, s.r.o.
Web projektu:
Klíčová slova: mikroregion, sociogeografická analýza, dojižďka
Research period: 2018 - 2018
Hlavní řešitel: RNDr. Petra Špačková, Ph.D., RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: prostorová mobilita, každodenní život, bariéry a omezení, ženy, gender, sociální vazby
Research period: 2016 - 2018
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: kriminalita, pocit bezpečí, sociálně-prostorová diferenciace, Česko, Praha
Research period: 2016 - 2018
Hlavní řešitel: RNDr. Ivana Přidalová
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: Cizinci, migrace, mobilita, sociální prostředí, Česko
Research period: 2016 - 2017
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: prostorová mobilita, mobilita, dynamika sociálního prostředí, metropolitní regiony
Research period: 2014 - 2016
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
Klíčová slova: NAKI, GIS, historická data, sčítání
Research period: 2012 - 2015
Hlavní řešitel: Mgr. Peter Svoboda
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Klíčová slova: flexibilita, práce, Praha, nezaměstnanost, dojižďka
Research period: 2013 - 2015
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Klíčová slova: Dukovany, Territorial Impact Assessment, mikroregion, jaderná elektrárna
Research period: 2014 - 2015

Pages