Centrum uživatelské podpory PřF - Změna hesla

Heslo pro fakultní e-mail si musíte změnit minimálně 1x za 330 dní. S blížící dobou vypršení platnosti hesla budete s dostatečným předstihem varováni e-mailem, případně si můžete ověřit stav svého účtu online.

Pokud neznáte staré heslo nebo Vám byl účet zablokován, požádejte službu na studovně aby Vám účet opět aktivovala. Studovna se službou je na Albertově 6 ve věži. Služba bude požadovat předložení OP nebo podobného dokladu.

Před změnou hesla si zkontrolujte jazykové nastavení klávesnice, stav numerické klávesnice a zda nemáte zapnutý capslock. Vyvarujete se tak nepříjemných překvapení.

Nové heslo musí splňovat tyto podmínky:

Ke změně hesla v systémech PřF UK dojde do 20 minut po zadání hesla do formuláře

Jak si změnit heslo do emailového účtu:

Přes CAS - dojde ke změně hesel u všech služeb, které CAS využívají (webové rozhraní SIS, e-mail, studovny a učebny, Eduroam - realm natur.cuni.cz, knihovnická databáze, info system)

Login se zadavá včetně domény (např. novak@natur.cuni.cz). Pokud neznáte své heslo CAS nebo Vám propadlo, je třeba si nechat vygenerovat nové počáteční (buďto na studovně nebo ve výdejních centrech průkazů UK - nutno předložit OP nebo podobný doklad).

Změna hesla

Změna hesla přes CAS se projeví v SIS okamžitě, u ostatních napojených služeb do 20 minut.

Lokálně - pouze pro účty pracovišť dojde ke změně hesla jen pro emailový účet a služby využívající ověření vůči emailovému účtu (Eduroam - realm natur.cuni.cz, knihovnická databáze a info system).