I.1. Prvé vymrazení inkluze
  Úvodní stránka Následující stránka
 
+20°C+10 až -30°C
 

Prvé vymrazení inkkluze
Za normální teploty (+20 °C) je v inkluzi přítomna bublina vodní páry (V) a vodný roztok (L). Při nerovnovážném vymrazování dochází nejprve k přesunu plynné bubliny do jiného místa v inkluzi (nepodstatná změna) a při -57.0 °C náhle vymrzne celá inkluze. Vymrznutí se projeví deformací bubliny plynu a v tomto případě i ztmavnutím obsahu inkluze (charakteristické pouze pro roztoky obsahující CaCl2).

 
-57°C
 
  Úvodní stránka Následující stránka

Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/inkluze.html
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze