I.2. Tání po prvém vymrazení - prvé tání
Předchozí stránka Úvodní stránka Následující stránka
 
-56.2°C-51.6°C
 

Tání po prvém vymrazení - prvé tání
Na prvých dvou fotografiích vidíme tzv. prvé tání - prvé objevení se kapaliny o složení eutektika. Při -51.6 °C lze pozorovat v pravém dolním rohu inkluze výraznější prosvětlení jejího obsahu (vznik kapaliny). Tání se projeví též zvýrazněním struktury pevných fází v inkluzi ("zhrubnutí povrchu"). Teplota prvého tání mezi -56 a -52 °C je charakteristická pro roztoky obsahující směs chloridů NaCl a CaCl2. Další dvě fotografie dokumentují projevy pokročilejšího tání (tání hydrátů) při nižších teplotách.

 
-44°C-34°C
 
Předchozí stránka Úvodní stránka Následující stránka

Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/inkluze.html
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze