II.1. Homogenizace CO2 - fáze
Předchozí stránka Úvodní stránka Následující stránka
 

+17°C+29.0°C+29.1°C+29.3°C

 

Homogenizace CO2 (na kapalinu)
Za normální teploty (+17 °C) jsou v inkluzi přítomny tři fáze - kapalný CO2 (LCO2), plynný CO2 (VCO2) a vodný roztok (LAQ). S rostoucí teplotou se zmenšuje velikost bubliny plynného CO2 a zmenšuje se optický kontrast na rozhraní kapalný a plynný CO2. Při teplotě +29.2 °C inkluze zhomogenizuje zmizením bubliny plynného CO2.

 
Předchozí stránka Úvodní stránka Následující stránka

Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/inkluze.html
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze