II.2. Metastabilní změny při vymrazování 
Předchozí stránka Úvodní stránka Následující stránka
 

-10°C-30°C-57°C-120°C

 

Metastabilní změny při vymrazování
Při vymrazování zpočátku dlouhou přetrvávají v inkluzi všechny tři fáze, které byly v inkluzi přítomny za pokojové teploty: kapalný CO2 (LCO2), plynný CO2 (VCO2) a vodný roztok (LAQ). Teprve při teplotách okolo -30 °C vymrzá vodný roztok. Pevná fáze (SAQ) vzniklá z vodného roztoku obsahuje led, hydráty solí a klatrát CO2.
Kapalný a plynný CO2 zůstávají až do -120 °C bez výrazných změn. Při -120 °C náhle vymrzne kapalný CO2 na tříšť drobných krystalků pevného CO2 (SCO2 - tmavá fáze na obrázku).

 
Předchozí stránka Úvodní stránka Následující stránka

Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/inkluze.html
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze