II.3. Ohřívání vymrazené inkluze - rekrystalizace pevného CO2 (1)
Předchozí stránka Úvodní stránka Následující stránka
 

-110°C-88°C-83°C-59°C

 

Ohřívání vymrazené inkluze - rekrystalizace pevného CO2
Při oteplování vymrazené inkluze dochází k rekrystalizaci drobnozrnných krystalků pevného CO2 (SCO2) na zrna větších rozměrů. V malém množství dochází i přímo k sublimaci pevného CO2 na plynný CO2.

 
Předchozí stránka Úvodní stránka Následující stránka

Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/inkluze.html
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze