II.4. Ohřívání vymrazené inkluze - rekrystalizace pevného CO2 (2)
Předchozí stránka Úvodní stránka Následující stránka
 

-60°C-60°C+t-59.7°C-59.2°C

 

Ohřívání vymrazené inkluze - rekrystalizace pevného CO2
Pokud zastavíme oteplování inkluze několik °C před počátkem tání pevného CO2 a setrváme po určitou dobu beze změny teploty (nebo jen velmi mírně zahříváme) dojde k rekrystalizaci všeho pevného CO2 na jeden jediný krystal. Za teplotně rovnovážných podmínek je hranice mezi pevným CO2 (SCO2) a plynným CO2 přímá. Sled fotografií zachycuje vznik této hranice.

 
Předchozí stránka Úvodní stránka Následující stránka

Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/inkluze.html
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze