II.5. Ohřívání vymrazené inkluze - tání pevného CO2
Předchozí stránka Úvodní stránka Následující stránka
 

-59°C-58.8°C-57°C+5°C

 

Ohřívání vymrazené inkluze - tání pevného CO2
Počátek tání pevného CO2 (SCO2) se projeví vznikem kapalného CO2 (LCO2) na rozhraní mezi pevným a kapalným CO2. Při pokročilejším tání se zakulacuje zrno pevného CO2 a kapalný CO2 se začíná objevovat jako vnější lem plynného CO2 (VCO2). Při -57.0 °C roztál všechen pevný CO2. V inkluzi je dále přítomen jen plynný a kapalný CO2 a vymrazený vodný roztok (SAQ). Jak teplota tání CO2 (< -56.6 °C), tak teplotní interval ve kterém bylo tání pozorovatelné (-59.0 až -57.0 °C), indikují příměs dalších plynů v CO2 (pravděpodobně CH4).

 
Předchozí stránka Úvodní stránka Následující stránka

Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/inkluze.html
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze