Několik aktuálně vypsaných témat diplomových prací na katedře zoologie
 
Anatomie a ultrastruktura trávicího traktu dravého roztoče Cheyletus malaccensis, více informací
 
Několik témat z entomologie a zoologie bezobratlých od Mgr. Jana Šobotníka, PhD., (sobotnik@uochb.cas.cz, 220183505)
 
Nabídka oddělení zoologie obratlovců (dole na stránce, která se zjeví po kliknutí na odkaz)
 
Neurobiologie/Neuroetologie (Pavel Němec, pgnemec@natur.cuni.cz)
Neurální mechanismy magnetického smyslu obratlovců
Srovnávací morfologie zrakového systému u vybraných skupin savců
Neurobiologie striktně podzemních, eusociálních hlodavců čeledi Bathyergidae
 
Mechanismy speciace u slavíků: propojení genetického a ekologického přístupu
 
Evoluce karyotypu, pohlavních chromosomů a mechanismů determinace pohlaví halančíků rodu Nothobranchius
 
Fylogeneze jihoamerických pancéřníčků rodu Corydoras