English Preferred

UNESCO Laboratory of Environmental Electrochemistry

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie
Hlavova 2030, 128 43 Praha 2, tel.: 221 9512 245, fax.: 224 913 538

Členové laboratoře:

 • Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
 • Doc. RNDr. Jiří Zima, CSc.
 • Mgr. Karel Čížek
 • Mgr. Jan Fischer
 • Laboratoř se mimo jiné zabývá vývojem polarografických, voltametrických a chromatografických pro stanovení biologicky aktivních organických sloučenin, významných z hlediska
  - ochrany životního prostředí
  - lékařského
  - farmaceutického
  - toxikologického

  V současné době se věnujeme problematice nitrovaných polycyklických aromatických sloučenin, zejména možnostem jejich stanovení pomocí polarografie, voltametrie a kapalinové chromatografie. Dále se věnujeme použití rtuťových elektrod a uhlíkových pastových elektrod ve stopové analýze biologicky aktivních látek.

  Spolupracujeme s řadou institucí, z nichž některé můžete navštívit:

 • International Agency for Research on Cancer, Lyon, Francie

 • National Cancer Institute, USA

 • Loughborough University, Velká Británie

 • CETA/Výzkumný ústav organických syntéz, Pardubice

 • CESTEH/FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brazilie
 • Ve spolupráci s firmou MERCK, s. r. o., Praha byla vytvořena společná demonstrační laboratoř kapalinové chromatografie.

  Rovněž doporučujeme navštívit WWW stránku firmy DataApex Ltd., jejichž software k naší velké spokojenosti používáme.