Biologické čtvrtky
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
současnosthistorie

Biologické čtvrtky ve Viničné 7 - Historie

V roce 1988 vznikla myšlenka zorganizovat na Přírodovědecké fakultě University Karlovy cyklus přednášek zabývajících se alternativními přístupy k biologické problematice a zvláště pak k problematice biologické evoluce. Už první přednášky tohoto cyklu se setkaly s obrovským ohlasem. Tento cyklus proto pokračoval i v následujících letech a pokračuje dodnes. Přestože dnes už diskuse nejsou tak bouřlivé, jako v době revolučního přelomu osmdesátých a devadesátých let, přednášky stále poutají pozornost mimořádného množství studentů, pedagogů Přírodovědecké fakulty, ale i badatelů z jiných institucí i jiných vědeckých oborů - bez nadsázky lze říci, že jde o nejnavštěvovanější nepovinnou akci konající se na Přírodovědecké fakultě. Důvodem je snad kromě možnosti utříbení vlastních názorů v otevřených, vskutku svobodných a často velmi rozsáhlých diskusí i výběr samotných témat, která se netýkají jen evoluce a teoretické biologie, ale často sahají až za hranice biologie. Nechybí ovšem ani relativně úzce specializované přednášky detailně rozebírající aktuální biologická témata.
Přednášky tradičně začínají po 17 hodině na přírodovědecké fakultě UK
v posluchárně "Fotochemie" v přízemí (viz též program pro tento semestr).

David Storch, Jaroslav Flegr, Anton Markoš, Ivan Horáček, Daniel Frynta, Zuzana Storchová

Navigace:

Léto 89Zima 89Léto 90Zima 89Léto 91Zima 91Léto 92Zima 92Léto 93Zima 93Léto 94Zima 94Léto 95Zima 95Léto 96Zima 96Léto 97Zima 97Léto 98Zima 98Léto 99Zima 99Léto 00Zima 00Léto 01Zima 01Léto 02Zima 02Léto 03Zima 03Léto 04Zima 04Léto 05Zima 05Léto 06Zima 06Léto 07Zima 07Léto 08Zima 08Léto 09

Už jste slyšeli:

Letní semestr 1989
2. března A. Markoš: Darwinovo dílo a Darwinovi současníci
9. března J. Flegr: Kimura mrtev, ať žije Ohno
Evoluce genů
16. března A. Markoš: Současné evoluční teorie
23. března J. Zrzavý: Všechno je jinak
Eukaryota a jejich evoluce
30. března Z. Neubauer: Strukturalismus v biologii
6. dubna D. Frynta: A řekneš svým synům
Kulturní přenos znaků
13. dubna Počátky strukturalismu jsou v Praze
20. dubna P. Roth: Nekonvenční způsob reprodukce: hybridogeneze
27. dubna P. Kůrka: Geometrie biologického prostoru
d´Arcy Thomson a biologický tvar
4. května A. Markoš: Gaia - živá planeta
11. května J. Mlček: Problém horizontu v teorii poznání
18. května J. Zrzavý: Buňky všech druhů, spojte se!
Symbiogeneze v evoluci
25. května Z. Neubauer: Biologická estetika v díle A. Portmanna
Zimní semestr 1989
28. září I.W.B. Thornton: Survival and colonization: Krakatau project
5. října J. Doskočil: Molekulární evoluce
12. října P. Štys: Biolog v říši divů - bylo či nebylo?
O makroevoluci, předcích a hiearchii evoluce
19. října J. Mlíkovský: Druh: evoluce a průšvihy související
26. října J. Flegr: Glasnosť, transplantační antigeny a nové myšlení v imunologii
2. listopadu Z.Roček: Gradualismus kontra přerušované rovnováhy
O rychlosti morfologické evoluce
9. listopadu Z. Neubauer: Morfogenetické pole, prostor života aneb stvůra z nestvůry
16. listopadu J. Sádlo: ...a všechno je marnost
Život jako koevoluce strategií
17. listopadu a dále REVOLUCE
Letní semestr 1990
8. března J. Fiala: Sémantické pole: prostor jazyka
15. března Z. Neubauer: Marxismus-darwinismus - učení novověku
22. března J. Mejsnar: Svalová energie a vývoj mikrosvěta
29. března J. Grygar: Antropický princip - krok vpřed či do prázdna?
5. dubna K. Sláma: Jak se dělá věda
12. dubna I. Horáček: Splendid isolation?
Role prostředí v evoluci
19. dubna Z. Neubauer: Život jako příběh poznání
Biologické myšlení Gregory Batesona
26. dubna D. Frynta: Proč měl Jakob dvanáct synů
Evoluce malých populací
3. května J. Krhovský: Katastrofy a evoluce
10. května J. Zrzavý: ...nebo výplod chorého mozku?
Alejevova ekomorfologie
Zimní semestr 1990
17. října Z. Neubauer: Organismy jako kvantové objekty
24. října J. Zrzavý: O kvarcích, stonožkách a nočních můrách
Skládačka hmyzího těla
31. října J. Flegr: Evoluce a sex
Proč se nám líbí blondýny, ale bereme si černovlásky
7. listopadu J. Kandert: Vlci a beránci
Identita kulturních skupin, vytváření obrazu o vlastní skupině, sebeidentifikace
14. listopadu I. Horáček: Rekapitulace aneb Negative knowledge?
21. listopadu V. Cílek: Země - imago mundi, historie - anima mundi
Evoluce planety
28. listopadu D. Frynta: Agrese a válka - druh, vlastní a cizí
5. prosince A. Markoš: Příliš dobré, aby to mohla být pravda
O vzniku molekulární biologie
12. prosince Z. Kratochvíl: Proč se přirozenost ráda skrývá
O poznatelnosti živého
19. prosince B. Fajkus: Problémy současné filosofie vědy
Letní semestr 1991
7. března S. Komárek: Oběti na oltáři vědy
Vědecké instituce a církve - podobnost čistě náhodná?
14. března V. Jarošík: Dravec a kořist: teorie a aplikace
21. března L. Bělka: Fénix vědeckého kreacionismu?
4. dubna I. Horáček: Hra s časem, hra o čas: vlastnost živého?
18. dubna K. Zemek: Proměny konceptu dědičnosti
Role, struktura a smysl jevu zvaného dědičnost
25. dubna Z. Skála: Zapomenutý svět vývojové teorie M. Deyla
2. května A. Heschl: (R)evoluční teorie poznání
16. května G. Wagner: Evoluce regeneračních schopností
23. května E. Škobisová: Chaos a fraktální obraz světa
Nový pohled na biologii
Zimní semestr 1991
18. října S. Komárek: Evoluce upřeného pseudopohledu
Vznik a vývoj skvrn ve tvaru očí na motýlých křídlech
25. října J. Fiala & Z. Neubauer: Autopoiesis
15. listopadu J. Krhovský: Katastrofy a evoluce
28. listopadu D. Frynta: O vraždění neviňátek, lidožroutství a lvech
Infanticida
5. prosince A. Markoš: Kambrická revoluce
13. prosince Splendid isolation
Role prostředí v evoluci
Letní semestr 1992
5. března Z. Kratochvíl: Člověk, příroda, duše světa
12. března D. Storch: Evoluce na hranici chaosu
Stuart Kauffman a sebeorganizace živých systémů
19. března T. Herben:Mezidruhové interakce a stabilita ekologických systémů
26. března S. Komárek: Anatomie přetvářky
Mimeze v přírodě a ve společnosti
2. dubna A. Markoš: Morfogeneze - hra genů a struktur
9. dubna I.M. Havel: Kolektivní jevy
23. dubna J. Zrzavý: Anti-Flegr aneb Kladistika bez pověr a iluzí
30. dubna R. Haluzík: Dynamika, spontaneita a ontogeneze revolučních struktur
7. května J. Flegr: Evoluce jinak nebo jiná evoluce?
Příběh strašlivý o slepém hodináři a jeho sobeckém genu
Zimní semestr 1992
15.října
(předtermín)
Kolektiv pořadatelů: Deset minut s ...
Pokus o vyjasňování některých pojmů a klíčových slov (evoluce, paradigma, neodarwinismus, gen ...).
22. října J. Sádlo: Krajina
Co je zač a jak je to s ní doopravdy
29. října A. Šizling: Co je ve fyzice notoricky známo
Jak by se mohl biolog dívat na matematiku
5. listopadu I. Horáček: Rub života
12. listopadu V. Vondrejs: Živé artefakty
19. listopadu Z. Kratochvíl: Mýtus o životě?
26. listopadu J. Mlíkovský: Taxonomie ptáků, aneb jak je možné, že na tak jednoduchou věc může existovat tolik názorů
3. prosince M. Špinka: Chování domestikovaných zvířat a neodarwinismus
10. prosince Z. Skála: Druh jako komunikující společenství
17. prosince P. Štys: Morfologie milování Rozmanitost genitálií u živočichů, jejich evoluce a funkce
Letní semestr 1993
18. března V. Závada: Priony - dědičnost bez nukleových kyselin?
25. března V. Ložek: Česká příroda v postglaciálu
1. dubna H. Štorchová: Kopytník a ostružiny
O evoluci vyšších rostlin
22. dubna J. Sádlo: Bestia triumphans
29. dubna V. Břicháček: Agrese a spolupráce
Kapitola z mezilidských vztahů
6. května J. Fiala: Bronislaw malinowski a etnografická teorie jazyka
13. května J. Grygar: Kosmická rizika pro pozemský život
Zimní semestr 1993
21. října J. Flegr: Pryč s K-r kontinuem
Přírodní výběr v populacích konečné velikosti
4. listopadu Z. Neubauer: Biologie je etologie
11. listopadu A. Markoš: Emancipované evoluce
Evoluce na různých hierarchických úrovních
18. listopadu D. Frynta: Význam pachu samce myšího
Identifikace ve světě zvířat
25. listopadu J. Černý: O přirozenosti komplexů
Jak vzniká tvar
2. prosince D. Storch: O přirozenosti společenstev
Ptáci a krajina
9. prosince J. Krhovský: Není retardace jako retardace
Heterochronie v evolučním procesu
16. prosince I. Horáček: Čelisti
O evoluci obratlovců
Letní semestr 1994
3. března J.Doskočil: Vidí evoluce za roh?
Samonaváděcí funkce v evoluci.
10. března V.J.A. Novák: Princip sociogeneze jako jedna z hlavních zákonitostí evoluce
17. března T.Herben: Tráva na louce
Na okraj Borgesových Dějin hanebnosti
24. března J.Zrzavý: Genetika, struktura, homologie
Panoptikum podivností
7. dubna J.Mlíkovský: Kde být a kde nebýt
Ekologie rozšíření.
14. dubna P.Štys: Oheň, déšť a samota
Evoluce v Austrálii
21. dubna K.Kuna: Gramatika DNA
Večírek s Markovem a Shannonem
28. dubna I.Horáček: Nenápadný půvab biogeografie
Prostor, čas a zvířata
12. května R.Fuchs, J.Sádlo: Kognitivní ekologie celé vesnice
19. května P.Stopka: Kdo je ve skutečnosti otcem
Kompetice spermií jako reprodukční strategie
Zimní semestr 1994
13. října J. Hošek, J. Kocourek: Přírodopis jednoho města
20. října J. Zrzavý: Je lepší být nosorožec s jedním rohem nebo nosorožec se dvěma rohy?
Ekologie a fylogeneze
3. listopadu P. Kůrka: Umělý život
Modely darwinovské evoluce
10. listopadu V. Jarošík: Existuje 10 000 000 populačních dynamik?
O regulaci populací
24. listopadu A. Markoš: O molekulární ekologii
Gaia po pěti letech
1. prosince H. Lipavská: Nekonečný růst rostlin
In vitro kultury
8. prosince J. Flegr: Manipulační hypotéza
Ukaž mi své parazity a já ti řeknu, kdo jsi
15. prosince D. Frynta: O podvádění ve světě zvířat
Cena zaplacená za komunikaci
22. prosince Z. Kratochvíl: Předvánoční téma vyhrazeno
Letní semestr 1995
23. února J.Hošek, J. Kocourek: Slovo o domě
Desetidílný seriál České televize o ekologii, jednotlivými díly provázejí: Horáček, Sádlo, Storch, Fuchs, Král, Švihla, Frynta, Čiháková a Mlíkovský
2. března P. Šíma: Evoluce imunity
9. března J. Zrzavý: Trichoplax a dějiny
Teorie o vzniku mnohobuněčnosti u živočichů
16. března J. Závada: Onkogeny jako terč
(pro racionální léčbu rakoviny)
26. března H. Burda: Vznik eusociality u savců
30. března Z. Storchová: Co dělají baktérie, když nic nedělají?
Zpráva o usměrněných mutacích
6. dubna D. Frynta: Neřestný manželský život pěvušky modré
Konflikty mezi zájmy samců a samic dle pana Daviese
20. dubna P. Volf: Pijáci, všiváci, kotule a jiná přítulná havěť
Interakce mezi patogeny a jejich vektory
4. května J. Král: Netradiční karyotypová evoluce
Struktura a vývoj holocentrických chromosomů
11. května J. Zima: Evoluce karyotypu - příčiny a důsledky
Zimní semestr 1995
12.října Z. Neubauer: "Jejich být je být vnímán"(Berkeley)
O intencionálním bytí života
19.října I. Rehák: Hadi
Úspěšná evoluce při unimorfní anatomii
26.října J. Zrzavý: O původu zelených vousů
Přírodní výběr a aposematismus
2.listopadu J. Sádlo: Evoluce vegetace v holocénu
9.listopadu A. Markoš: Molekuly a buňky
O chemické interpretaci životních pochodů
16.listopadu I.M. Havel: Dvouúrovňové systémy
Interakce mezi procesy na různých časových škálách
23.listopadu P. Štys: Od genu k biosféře
Pořádek přírody: Jedinci, třídy a hierarchie
30.listopadu F. Cvrčková: Životní minimum z pohledu baktérie
Troufalá úvaha o počátcích buněčného cyklu
7.prosince V. Vondrejs: Destrukce jako princip řízení
Význam specifické degradace informačních molekul
14.prosince I. Horáček: Věda a primitivní myšlení
Letní semestr 1996
29.února J. Krhovský: Selektivita či neselektivita hromadných vymírání
7.března D. Storch: Na hranici biologie
Biodiversita a jiné ekologické fenomény
14.března P. Štorch Konec graptolitů v Čechách
Poučení z krizového vývoje
21.března J. Lukeš: O výlučnosti Trypanosom
RNA-editování
28.března J. Zima, L. Lukáčová: Zima na Sibiři
Chromosomová evoluce u rejsků skupiny Sorex araneus
11.dubna F. Koukolík: Mozek a vědomí
18.dubna I. Míšek & Peterková: Zuby, savci a molekulární biologie
Zimní semestr 1996
24. října A. Markoš: Horizontální přenos genetické informace
Pověra nebo skutečnost?
31. října V. Cílek: Až vítr a déšť nám poručí
Klimatická variabilita a stabilita
7. listopadu Z. Neubauer: Monod kontra Monod
Neruš mi mé kruhy!
14. listopadu J. Smrž: Sodoma a Gomora v rodné hroudě
Interakce mezi půdními organismy
21. listopadu J. Kovář: Od egoismu k altruismu buňky
Proliferace, nekontrolovaný nádorový růst a apoptóza
28. listopadu P. Kindlemann: Životní strategie predátorů a kořisti
5. prosince J. Zrzavý: O evoluci členovců - slovo konečné a rozhodující
12. prosince Z. Kratochvíl: Evoluce antického umění slovem a obrazem
Letní semestr 1997
27.února S. Komárek: Není podobnost jako podobnost
Konvergence a mimeze v přírodě
6.března A. Markoš, Z. Neubauer: Kvantová povaha života?
Duha, červ a inteligentní tubulin dle Penrose a paní Ho
13.března C. Höschl: Chování jako fenotyp
20.března V. Vondrejs: Postgenomová éra
Co teď, když už (o genomech) všechno víme?
27.března Z. Fejfar: Jurský park II.
Dinosauři tří kontinentů
3.dubna Z. Mělková: Viry kontra lidi, lidi kontra viry
Strategie a protistrategie
10.dubna Z. Storchová: Omyly a opravy v buňce
Reparace DNA jako tvůrčí proces
17.dubna J. Plášek: Biofyzika vs. biologie a fyzika
O kolumbech nebo také o falešných prorocích
24.dubna M. Braniš: Od Londýna k Černobylu
Životní prostředí a zdraví člověka
Zimní semestr 1997
16. října Jaroslav Flegr: Dědivost není!
O vzniku přírodního výběru prostřednictvím speciace
23. října Fatima Cvrčková: Biologický čas a prostor
Periodické a neperiodické děje v morfogenezi
30. října František Slanina: Samoorganizované kritično
Jak Per Bak a Kim Sneppen hubili dinosaury
6. listopadu Tomáš Herben: Kostřava červená v populačním vývoji, v dynamice společenstva, v evoluci a v poklusu
Animovaná groteska
13. listopadu Viktor Žárský: O putování (váčků v buňce)
20. listopadu Jaroslav Slípka: Cesty somatické integrace
Neuro-endokrinně-imunitní systém jako regulační nástroj homeostázy
27. listopadu Martin Pospíšek: Viry u hub, viry na houby
4. prosince Václav Hořejší: Imunologie - Polly boří paradigma
Rozeznává organismus to, co je cizí či to, co je nebezpečné?
11. prosince Václav Kubišta: Obecné vlastnosti živých soustav
Pokus o nový přístup
18. prosince Ivan Horáček: Tajná metoda vědy
Letní semestr 1998
26. února Zdeněk Neubauer: Ekologie stvoření
Úvod do biblického fundamentalismu
5. března Jiří Král: Evoluce a biologie paplžů
V šerém dávnověku měkkýšů
12. března Ludmila Kybalová: Evoluce módy
19. března Jiří Forejt: Vše, co jste chtěli vědět o imprintingu, inaktivování, reprogramování, Dolly...
(...a báli jste se zeptat)
26. března Jan Svoboda: Úloha retrovirů v modifikaci genomu
2. dubna Jan Zrzavý: Pravděpodobnost a fylogeneze
Anti-Flegr podruhé
9. dubna Petr Horák: Jak se žije parazitickým červům
Jsou červi primitivní či dokonalí?
16. dubna Arnošt Šizling: BPR - uchopení času v ekonomii
Nová šance pro biologii?
23. dubna Jan Klein: O původu druhů
30. dubna Radan Haluzík: Ztráta divočiny
Role divoké přírody v evropské kultuře
Zimní semestr 1998
8. října Václav Bělohradský: Co je postmoderní?
15. října Anton Markoš, Jaroslav Flegr: Lysenkismus včera, dnes a zítra
O situaci v biologii ještě po 50 letech
22. října Pavel Hozák: Dynamika buněčného jádra
29. října Malé symposion na téma "Koevoluce a adaptace"
Společné posezení s disputací, všichni srdečně zváni
5. listopadu Vladimír Vondrejs: Molekuly ve znamení štíra
Transkripční aktivátory z rodiny Myb
12. listopadu Jan Zrzavý: Proč je vzdělání tak škodlivé
Genetika a epidemiologie lidské osobnosti
19. listopadu Marie Lipoldová: Každý má svou vlastní nemoc
Dědičnost kvantitativních znaků v imunologii
26. listopadu Jiří Sádlo: Neviditelná morfologie
Rostlinná syntaxonomie je humanitní věda
3. prosince Peter Sýkora: Zabíjanie chlapcov
Darwinismus a lidská psychika
10. prosince Jiří Fiala: Logika vědeckého bádání
Od Poppera k Descartovi
17. prosince Stanislav Zadražil: Sekvenování malých genomů
... a co dál?!
Letní semestr 1999
4. března Stanislav Komárek: Lidská přirozenost
Paralelní sociobiologie knížete Kropotkina
11. března Václav Cílek: Sametové podsvětí
Mikrobi a geochemické cykly prvků
18. března Václav Hypša: O parazitech a tvorech nenápadných
Mýty a realita (?) v evoluci parazitů
25. března Daniel Frynta: Divoši a pištec nezdobený
Co usuzovat z etnické taxonomie živočišstva
1. dubna Petr Ráb: Klonální obratlovci
Jak se množit bez druhého pohlaví
8. dubna Zdeněk Kratochvíl: Filosofie mezi vědou, uměním a náboženstvím
15. dubna Fatima Cvrčková: Procházka virtuální zahradou
K čemu je dobré modelovat (nejen) rostlinnou morfogenezi
22. dubna Petr Pokorný: Krajina interpretující a interpretovaná
Člověk a krajina v holocénu
29. dubna Václav Hořejší: Zabít nebo tolerovat?
O některých zvláštnostech imunitního systému (a imunologů)
Zimní semestr 1999
6. října Předtermín: Stuart A. Kauffman: Investigations
"Organization" is not matter alone, energy alone, entropy or information alone but something new
14. října Stanislav Komárek kontra Jan Zrzavý: Veřejné hádání
Jak je to doopravdy s přirozeností člověka a se vším ostatním
21. října Zdeněk Neubauer: Život jako vůle k moci
Nárys eidetické biologie
4. listopadu Pavel Štys: Fylogenetický incest: Předek a potomek
O přirozenosti taxonů
11. listopadu Anton Markoš: Genetická asimilace včera a dnes
Je to lamarckismus?
18. listopadu Jindřich Chrtek: Sex nebo apomixis?
Něco málo o rozmnožování v rostlinné říši
25. listopadu Zuzana Storchová: K čemu jsou nám opakování?
O repeticích v mutagenezi, rekombinaci a evoluci
2. prosince Jozef Kelemen: Umelý život
Čo môže toto spojenie znamenať?
9. prosince Vojtěch Novotný: Melanézské paradigma
Přístupy ke studiu tropických ekosystémů
16. prosince Ivan Mazura: Soudně lékařská genetika v současné praxi
Téměř vše je stopa
Letní semestr 2000
2. března Jan Hošek, Ivan Horáček: Smutné tropy
Zpráva z Indočíny
9. března Václav Bělohradský: Diskurs a disciplína
O vztahu humanitních a přírodních věd
16. března Jan Kolář: Biologické hodiny rostlin a živočichů
K čemu je rostlinám živočišný hormon melatonin
23. března Cyril Höschl: Molekulární biologie a genetika v psychiatrii
30. března Jan Zrzavý: Zvláštní případy šimpanzů Kasakela/Kahama a SS-obersturmbannführera JUDr. Konrada Morgena
Vraždy a genocidy
6. dubna Zdeněk Vašků: Podnebí v minulosti
Co říkají klimatohistorické prameny
13. dubna Arnošt Šizling: Co napadá matematika v divočině
O tvaru jako zákonu a problému ekologické stability
20. dubna Zdeněk Kratochvíl: Modelování přirozenosti
Racionální a emotivní obrazy skutečnosti
27. dubna Petr Skalník: "Rasy" a rasismus
Pryč s etnickou antropologií
Zimní semestr 2000
19. října Stanislav Lhota: Nástrahy pralesa, boj o kus žvance a vraždění nemluvňat
Jak vysvětlit sociální systém primátů
26. října Marie Lipoldová: O myších a lidech
Slabé a silné geny
2. listopadu Ivan Horáček: Památka zesnulých
Původ evropské biodiverzity
9. listopadu Fatima Cvrčková: Konec genetiky?
Co se dá vyčíst z genomů
16. listopadu Jan Lepš: Jednotvárnost škodí - přání otcem myšlenky nebo prokázaný fakt?
Ovlivňuje diverzita chování ekologických společenstev?
23. listopadu Tomáš Grim: Nadnormální svět
Co mají společného kukačky, televize a žába túngara
30. listopadu Zbyněk Roček: O historii v biologii
Chceš-li porozumět dnešku, studuj co bylo včera
7. prosince Jitka Forstová: Host do domu - hůl do ruky aneb kdo s koho
Vztahy mezi viry a jejich hostiteli
14. prosince Jan Černý: Od ?chotických kvasinek k šíleným kravám
Role prionů a HSP proteinů v makroevoluci
Letní semestr 2001
8. března Stanislav Lhota: Indri může, avahi by mohl
Jsme skutečně monogamní?
15. března Pavel Stopka: Evoluce kooperace
Teorie her v sociobiologii
22. března Václav Hořejší kontra Anton Markoš (moderuje J. Zrzavý):Veřejné hádání II
Je život pouze složitý molekulární stroj?
29. března Zuzana Storchová: Kolik mutací je potřeba k evoluci
O mutační rychlosti, polymerázách a chytrých baktériích
5. dubna Pavel Němec: Téměř vše o zraku slepců
Mikroftalmie jako smyslová adaptace
12. dubna Jan Havlíček: Homo olfactorius
Chemická komunikace u člověka
19. dubna Jiří Forejt: Projekt lidského genomu mění biomedicínský výzkum
Pohled z myší perspektivy
26. dubna David Storch: Kolik je na světě nik a kolik jedinců v nich
Úvod do nejobecnější ekologie: je příroda nasycená?
3. května Jan Čermák: Lesy, stromy a voda
Jak fungují největší rostliny
Zimní semestr 2001
11.října Jana Škorničková: Orient kontra occident
O indické pseudovědě a evropské pseudokultuře
18. října Jaroslav Flegr: Evoluční význam parazitizmu
O vlivu parazitů na polidštění opice a jiné příběhy
25. října Zdeněk Neubauer: Informace není konformace
Teorie sobeckých memů - psychopatie nebo homeopatie vědy?
1. listopadu Vladimír Vondrejs: Oživlé tenzegrity
Architektura těl organismů
8. listopadu Bedřich Velický: Spontánní narušení symetrie
Zrod řádu v neživé (i živé ??) přírodě
15. listopadu Jan Závada: Nádorový antigen MN/CA IX
Tři pokusy o vědeckou loupež
22. listopadu Adam Pavlíček: Transposony v lidském genomu
O vlastním světě 40% naší DNA
29. listopadu Helena Illnerová: Časový systém živých organismů
Biologické hodiny savců
6. prosince Marek Eliáš: Hluboká zeleň
Nová fylogeneze rostlin
13. prosince David Storch: Deset tisíc jehel v kupce sena
Fenomén vzácnosti v přírodě aneb ekologie nezachytitelného
20. prosince Jan Hošek, Ivan Horáček a kol.: Vánoce s lovci lebek
Letní semestr 2002
28. února Emil Tkadlec: Co vše lze vyčíst z analýzy časových řad
populační fluktuace našich savců
7. března Pavel Munclinger: O myších a myších
komentovaná videoprojekce o studiu speciace v hybridní zóně
14. března Zdeněk Konopásek: Dvojí politika vědy
spor o devitalizaci vědy
21. března Boris Vyskot: Podívej, kvete růže
genetické a epigenetické zákonitosti reprodukčních systémů
28. března Miroslav Vosátka: Tajný život rostlin
kořeny a jejich symbionti
4. dubna Václav Hypša: Bestia succumbens
vznik, fylogeneze a vývoj symbiotických bakterií
11. dubna Zdeněk Kratochvíl: Co je mimo rám? Je něco skutečnějšího než vědecké modely, filosofické pojmy a umělecké obrazy?
18. dubna Pavel Němec: Jsme chytří, protože jsme evolučně pokročilí, socialní nebo proto, že jíme maso
je čas zapomenout "staré dobré pravdy" o evoluci nervového systému!
25. dubna Marek Špinka: Rodina: peklo či ráj?
milé a nemilé obrázky z rodinného života zvířat na houpačce protichůdných modelů
2. května Marian Bartoš: Kamarád taky rád
kompetice spermií u člověka
Zimní semestr 2002
10. října Michal Šimůnek: Holubičí národ?
Eugenika v českých zemích
17. října Dominique Lestel: Ethnology of Animal Societies
Non Human Cultures, Biosemiotics and Evolution
24. října Václav Cílek & Ivan Horáček: Slunce, voda, grýnhauz efekt
Klimatická budoucnost Evropy a environmentální rizika
31. října Marek Jindra: Jak si zachovat funkci
Jak prokázat zachování funkce molekul během evoluce pomocí klasické genetiky a bez ní?
7. listopadu Jiří Neústupa: Bytosti jako konsorcia
O původu druhů podle Lynn Margulisové
14. listopadu Jan Bureš: Kampak pane potkane?
Prostorové chování - cesta k výzkumu myšlení zvířat
21. listopadu Vojtěch Jarošík & Lukáš Kratochvíl: Potíže růstu
O teplotě, velikosti těla a vývojové izochronii
28. listopadu Anton Markoš: Ad Hox
Lze vykládat ontogenezi i jinak?
5. prosince Filip Grygar: "Filosof" v biologickém praktiku
O možnostech hermeneutiky v přírodních vědách
12. prosince Julius Lukeš: Klín klínem
Studium funkce genomu metodami reverzní genetiky
19. prosince Jan Votýpka: Proč jsme my samci tak krásní
Role parazitů v pohlavním výběru
Letní semestr 2003
27. února Jiří Sádlo: Zemský ráj to pouze napohled
Krajinné revoluce od vrcholného středověku do současnosti
6. března Arnošt Šizling: Rapoport's rule: pravidlo na hranicích biologického myšlení
aneb "Není Zeměkoule náhodou rotační válec?"
13. března Lubomír Peške: Bloudění v systémech ptačí orientace
Současné poznatky o orientaci, navigaci a migraci
20. března Karel Janko: Zamrzlý tok genů
Speciace na Antarktickém šelfu
27. března Viktor Žárský: Lamarck podle Rádla a Goulda
Máme věřit vědě nebo vědcům?
3. dubna Vojtěch Jarošík & Lukáš Kratochvíl: Potíže růstu
O teplotě, velikosti těla a vývojové izomorfii
10. dubna Roman Matyášek : Jeden nebo více genomů?
Dynamický vývoj rodičovských genomů u polyploidních organismů
17. dubna Zdeněk Pinc: Antropologie závazku
Srovnání Durkheimovské sociologie a Levinasovy filosofie dialogu
24. dubna Rudolf Hoffmann: Co s Pandořinou skřínkou?
Etické problémy lékaře v dnešním tisíciletí
Zimní semestr 2003
9. října Stanislav Komárek: Moc, nemoc a psychosomatika
Mezilidské interakce jako zdroj moci a nemoci
16. října Ladislav Sieger: Základy teorie přežití v extrémních podmínkách
Jak mohou lámové běhat nazí po sněhu a sušit na těle mokrá prostěradla a proč to umíme také
23. října Daniel Frynta & Kateřina Klosová: Biologické metody na nejisté půdě
Kladistická klasifikace afrických a indoevropských jazyků
30. října Martin Reichard: Intimní obrázky ze života ryb
S kým, kam, proč, a co na to ostatní
6. listopadu Kateřina Bímová: Mohou být biologické invaze užitečné?
Komentovaná videoprojekce filmu "Nebezpečné rostliny"
13. listopadu Miloš Macholán: Nejvěrnější (ne)přítel člověka
Evoluce rodu Mus ve světle současných poznatků
20. listopadu Jan Sokol: Život a smrt
Co je a co není v našich rukou?
27. listopadu Jan Petrášek: V džungli fluoreskujících organel
Prozrazuje nám in vivo mikroskopie něco nového o stavbě a funkci rostlinné buňky?
4. prosince Luděk Bartoš: O symetrických paroháčích
Fluktuující asymetrie a výběr partnera nejen u jelenovitých
11. prosince Radka Storchová: eXtrachromosom
Evoluce pohlavních chromosomů a jejich úloha při speciaci
18. prosince Viktor Černý: Lidé Čadské pánve
Kulturní specifika a genetická diverzita
Letní semestr 2004
26. února Zdeněk Kratochvíl: Proč nespadne slunce
Způsoby argumentace archaické mysli
4. března Klement Rejšek: Život v půdě
Čtvrtý rozměr škrobáků a bedrušek
11. března Michal Anděl: Nemoc každého pátého Čecha
Co nevíte o cukrovce
18. března Alois Honěk: Polymorfismus
Slepá ulička evoluce?
25. března Petr Fořt: Jak přežít život
"Chytré drogy" - legální a bezpečné řešení stresu a stárnutí
1. dubna Vojtěch Holubec: Hypotetická evoluce pšenice
Domestikace rostlin na Blízkém východě
8. dubna Petr Weiss: Odchylná láska
Původ sexuálních deviací z hlediska evoluční psychologie
15. dubna Vladimír Hampl & Ivan Čepička: Časná evoluce eukaryot
Ví aspoň Pánbůh jak to bylo?
22. dubna Oldřich Fatka: Spliteři versus příroda
Záludnosti paleogeografie mikroplanktonu
29. dubna Pavel Drozd: Je v tom chaos
O teorii chaosu v ekologii
6. května Jan Žďárek: Antikoncepce pro zlou mouchu (nebo hodné lidi?)
Tsetse chrání africkou divočinu, ale hlad je hlad
13. května Eva Landová: O trvalosti nenaučeného
Jak jsou na tom koňadry s pamětí
Zimní semestr 2004
14. října Jaroslav Flegr: Bílá královna
Sex a evoluce parazita
21. října James Brown: A metabolic theory of ecology
From microbes to monsters, molecules to ecosystems
4. listopadu Anton Markoš: Jak se rodila biologie
Od evolucionismu k evolucionismu
11. listopadu Piet Drent: The great tit story
The genetics and functionallity of avian personalities
18. listopadu Miroslav Oborník: Chloroplasty z druhé ruky
Co nám řekl genom rozsivky o evoluci plastidů
25. listopadu Robert Černý: (Ne)nápadný půvab idealistických paradigmat
Segmentace hlavy obratlovců z první ruky
2. prosince Jaroslav Petr: Nádherný nový klonovaný svět
Co přinese a co nepřinese klonování savců?
9. prosince Jan Zrzavý: Kořeny živočišna
Co víme o vzniku mnohobuněčných živočichů
16. prosince Cyril Höschl: Neurobiologie úzkosti
Letní semestr 2005
3. března Stanislav Komárek: Carl Linné v zrcadle svého vlastního životopisu
Jak pracovali a mysleli biologové předevolucionistické éry
10. března Ivan Horáček: Mystérium savčí stoličky
Nenápadný zdroj nápadných úspěchů
17. března Jan Tachezy: Vodíková hypotéza po pěti letech
Co vše je ještě mitochondrie
24. března Jan Pačes: Lekce od bratranců
Co se o sobě dozvídáme z genomu šimpanze
31. března Vojtěch Novotný: Papuánská pralesní paradigmata
Domorodá věda o beta diverzitě novoguinejského hmyzu
7. dubna Václav Hořejší: Regulace imunitního systému
O jedné (ne)slavné imunologické historii a jejím (snad) dobrém konci
14. dubna Petr Pokorný & Jiří Sádlo: Nechutné podrobnosti
Krajinné revoluce v holocénu
21. dubna Petr Kodym: Lidská toxoplasmosa
Mistrovství manipulace nebo omyl kočičího parazita?
28. dubna Ivan Hrdý a kol.: Superstát v praxi
Komentovaná projekce filmu Leuthold, Affolter: Biology of Macrotermes
5. května Martin Konvička: Žijí živočichové v biotopech?
Společenstva, indexy, a proč nás trápí v ochraně přírody
pro nemoc odpadlo
12. května Nick H. Barton: How much natural selection is there?
Understanding the effects of genome-wide selection
Zimní semestr 2005
6. října Zdeněk Neubauer: Úpadek darwinismu
Rádlovo trapné přehmátnutí či trefné vyhmátnutí?
13. října Martin Konvička: Žijí živočichové v biotopech?
Společenstva, indexy, a proč nás trápí v ochraně přírody
20. října Tomáš Stopka: Co se stává červeným nestává se bílým
Epigenetické mechanismy vývoje rozdílných krevních linií
27. října Jaroslav Flegr: Toxoplasma 100x jinak
Jak moc řídí parazit naše chování a ovlivňuje náš vzhled?
3. listopadu Jan Havlíček: Tváře, ksichty, obličeje
Komu se jaké líbí a co na to evoluční psychologie
10. listopadu Marek Konarzewski + Jan Kozlowski: The illusion of 3/4 exponent of the metabolic rates
Theoretical considerations and empirical evidences
24. listopadu Václav Cílek: Klimatická hra s Černým Petrem
Proč by v této době mělo počasí být normální? To by šlo proti duchu doby
1. prosince František Krahulec: Co je a co už není sex u jestřábníků
S čím vším se musí prát botanici
8. prosince David Storch + Arnošt Šizling: Geometrie živého a Fraktály všude?
Struktura areálů rozšíření a biodiverzita v prostoru
15. prosince Daniel Frynta: Tak odlišní a přece jednoho druhu
Sexuální dimorfismu (především) u obratlovců
Letní semestr 2006
2. března Zdeněk Kratochvíl: Bahno tělesnosti
Proč intelektuálové i mystici pohrdají tělem
9. března Fatima Cvrčková & Viktor Žárský: A co když ho mají!
Mohou být rostliny inteligentní, když nemají mozek?
16. března Vojen Ložek: Zítra začne glaciál
Kvartérní klimatický cyklus a jeho dopad na biotu
23. března Stanislav Komárek: Tajemství rytíře von Sacher-Masocha
Ornitologie v Čechách mezi Claretem (1340) a Fričem (1872)
30. března Vladimír Remeš: Za vším hledej smrt
Rozmanitost a evoluce životních strategií u ptáků
6. dubna Petr Rajlich: Země se rozpíná a my se snažíme pochopit proč
Špenátová lekce geology teprve čeká
20. dubna František Marec: Sex od W po Z
O evoluci pohlavních chromozomů motýlů
27. dubna Michal Zeman: Kedy? Ako?
Hormonálne adaptácie na pravidelne a nepredvidatelne sa meniace podmienky prostredia
4. května Václav Hypša: Něco víme, něco si vymyslíme
Možnosti a hranice zkoumání koevoluce
11. května Tereza Nekovářová: Erro ergo sum
Vnímání prostoru a abstraktní myšlení
Zimní semestr 2006
12. října Václav Hořejší vs. Jaroslav Flegr: Publikuj, nebo zemři
Veřejná hádka na téma fungování současné vědy
19. října Zdeněk Neubauer: Posvátná ikonografie živé přirozenosti
Evoluce a podivuhodné obrazy Ernsta Haeckela
26. října David Storch: Proč je v tropech tolik druhů
Konečné řešení tajemství biodiverzity?
2. listopadu Jaroslava Valentová: Přihořívá, hoří
Dva typy mužské homosexuality
9. listopadu Jan Zrzavý: Biologie rozpadu osobnosti
Od hmyzího bakteriomu k nakažlivým psům
16. listopadu Karel Kleisner: Lesk a bída homologie
Vzestup a pád ústředního pojmu srovnávací biologie
23. listopadu Marcello Barbieri: The organic codes
The new frontier of biology
30. listopadu Simone Immler: Sperm in competition
Adaptations of sperm design and function to postcopulatory sexual selection in birds and rodents
7. prosince Jan Černý: Krize identity
Fenomén mikrochimérismu
Letní semestr 2007
1. března Jaroslav Petr: Supermanem snadno a rychle
Od genové terapie ke genetickému vylepšení
8. března Petr Rajlich: Jsou Čechy meteorickým kráterem?
Vědecký obor v soukromém držení, nebo geologie Čech pro všechny?
15. března Jan Robovský: Skvrnití sobi, pruhovaní koně a zbloudilá chocholatka
Co může pravěké a staroegyptské umění řici zoologovi
22. března František Slanina: Co je nahoře, to je i dole
Složité sítě na všech škálách
29. března Tomáš Herben: Neutrální modely biodiversity
Co je biologie a co je statistika?
12. dubna Boris Vyskot: Epigenetika
Rehabilitace kacířství?
19. dubna Adam Petrusek: Samci "na zakázku", korýši s trnovou korunou a jiné podivnosti
Perloočky rodu Daphnia jako model pro evoluční biologii
26. dubna Petr Kraft: Hemžete se vody živočišnou havětí...teď!
Paleobiologická zamyšlení, především o čase
3. května Tomáš Hermann: Život jako téma vědy a filosofie
Archeologie a vizionářský podnik Emanuela Rádla
Zimní semestr 2007
10. října Tomáš Grim vs. Jaroslav Flegr: Zamrzla evoluce? Je to jinak pane Flegr?
Hádání o dědivosti, fosíliích a účinnosti selekce
18. října Brian J. Enquist: D'Arcy Thompson's magnificent conjecture
The next steps toward a quantitative theory of biological form, function, diversity, and ecology
25. října Jan Hošek: Saola, kipundži, ašaninka
Největší zoologické objevy posledních let
1. listopadu Julius Lukeš: Amitochondriální mutanti trypanosom
Špatný konec dvou "dobrých druhů"
8. listopadu Karel Janko: Příběh sekavce písečného II
Poučení o vzniku druhu a sexu schované na dně
15. listopadu Michael Bailey: What is sexual orientation and do women have one?
Sex differences in the specificity of sexual arousal
22. listopadu Ladislav Kováč: Informacia a poznanie v biologii
Nadišiel čas na konceptualnu zmenu?
29. listopadu Lukáš Kratochvíl: Teplotně určené pohlaví
Trpěný přežitek nebo rafinovaná adaptace?
6. prosince Jan Svoboda: Ochočené transpozony
Pohyblivé geny jako důležitý evoluční faktor
13. prosince Anton Markoš: Náhoda a nutnost po čtyřiceti letech
Letní semestr 2008
28. února Jitka Lindová: Čtení z ruky ve 21. století
O čem všem (ne)vypovídá poměr druhého a čtvrtého prstu
6. března Václav Matoušek: Tři mušketýři po 360 letech
Rekonstrukce české krajiny z doby třicetileté války
13. března Bedřich Velický: Zkoumání živého a fyzika
Styčné plochy, společné cesty
20. března Helena Štorchová: Záludné chiméry s tekutým genomem
Co vše podniká silenka obecná, aby se vyhnula samoopylení
27. března Oldřich Říčan: Plovoucí ostrovy, vikingské pohřební lodě a biogeografická kuchařka
Historie Střední Ameriky z pohledu sladkovodních ryb
3. dubna Jan Votýpka: Parazitolog detektivem
V zajetí životních cyklů
10. dubna Petr Pokorný
Konec dobrý, všechno dobré
17. dubna Pavel Štys: Láska, zrada a jed
Antipredační systémy u hmyzu
.
24. dubna Craig Roberts: Human mate choice
Face, smell and MHC genes
Zimní semestr 2008
9. října Jan Zrzavý: Proč nerozumíme kladogramům
Člověk není deviantní šimpanz, nýbrž divná gorila
.
16. října Marek Eliáš: Ztracená komplexita
Nedoceněný význam reduktivní evoluce
23. října Martin Konvička: Plíživá kontrarevoluce
Konflikt mezi vědou a mýty v ochraně přírody
30. října Zuzana Storchová: Čeho je moc, toho je příliš
Abnormální počty chromozómů pohánějících evoluci i patogenezi
6. listopadu Ivan Horáček: Líc života
Hypercyklus utrpení a slasti aneb O evoluce
13. listopadu Václav Hořejší: Imunologie - nejen hezká teorie
Úspěchy a problémy imunoterapií
20. listopadu Vojtěch Novotný: Prodám prales, zn. Výhodně
Jak chránit tropickou přírodu/i>
27. listopadu Pavel Němec: Kompas a mapa v hlavě
Mechanismy orientace a navigace živočichů
4. prosince Václav Cílek: Zelená a hnědá Sahara
O environmentálním kolapsu, který vytvořil velkou civilizaci
11. prosince David Storch: Od Bayese k entropii
Opožděná revoluce v ekologickém myšlení
.
Letní semestr 2009
5. března Jan Havlíček & Marco Stella: Skončila lidská evoluce?
Autodomestikace vs. prostředí evoluční adaptovanosti
12. března Rudolf Hoffmann: Čemu věřit, čto dělať?
Od šamanů k medicíně založené na důkazech a zpět
19. března Anton Markoš: Léta s Darwinem
Osudové devítky
26. března Helena Štorchová: Co je malé, to je milé
Podivuhodný svět malých RNA a jeho evoluční souvislosti
2. dubna Stanislav Komárek: Vepři, naši bratři?
Domestikace jako fenomén
9. dubna Aleš Kuběna: Obecná teorie altruismu
A neznáme ji už náhodou spoustu let?
16. dubna Petr Pyšek: Všude dobře, v cizině nejlépe
Proč jsou některé biologické invaze úspěšné a jiné ne
23. dubna Brian Enquist: Should we even care?
In the age of Darwin, are there general laws in biology?
30. dubna Ivan Rehák: Existenční krize gaviálů
Poučení z diskreditace světoznámého záchranného projektu
Zimní semestr 2009
8. října Milan Chytrý: Kde dnes znamená včera
Sibiřské a uralské lekce z historie naší přírody
15. října František Slanina: Molekulární motory
Návrat mechanického materialismu
22. října Lukáš Kratochvíl: Plastická evoluce - je to jinak, pane Baldwin
Úloha fenotypové plasticity v makroevoluci
29. října Vladimír Hampl: Hledejme své kořeny
Počátek eukaryot stále zahalen tajemnstvím
5. listopadu Brigitta S. Tulberg: On human altruism
12. listopadu Robert Černý: Od moderní k postmoderní evoluční biologii
Evo-devo, embrya, genové regulační sítě a makroevoluce
19. listopadu Josef Bryja: Ukaž mi svůj genotyp a já ti povím, jaký jsi
Role MHC genů v rezistenci proti patogenům a při výběru partnera
26. listopadu Petr Vopálenský: Oči
Věčné a (ne)vděčné téma evoluční biologie
3. prosince Zdeněk Kratochvíl: Evoluce před Darwinem
Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky
10. prosince Daniel Frynta: Krása a zvíře
Etnozoologie a estetická dimenze ochrany přírody
17. prosince Marek Vácha: Naturalistický omyl
Proč Matka příroda není učitelkou naší morálky