Cvičení z praktické metodologie vědy LS 2016/17 - MS107007

RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D


Kdy: víkend 18. a 19. 3. 2017 (vždy od 9:00 – 17:00)

+ 1 den podle domluvy a počtu přihlášených studentů ústní prezentace výsledků a udílení zápočtů (přibližně 1-3 týdny po víkendovém praktiku)

 

Kde: v učebně B2P, Viničná 7

 

Požadavky: vlastní počítač s přístupem na internet na fakultě

 

Náplň cvičení:

V průběhu cvičení si studenti vyzkouší teoretické znalosti, které si osvojili během přednášky Praktická metodologie vědy. Na začátku dostanou k dispozici soubor reálných dat (výsledek nějaké již provedené evolučně psychologické studie, příkladem mohou být i data z dotazníků, které sami studenti vyplňují během zkoušky z metodologie vědy). Pod vedením statistika se naučí zkontrolovat jejich integritu a následně se pomocí vybraných exploračních a konfirmačních statistických metod pokusí v datech objevit a prokázat zajímavé zákonitosti. (Není přípustné v rámci cvičení zpracovávat vlastní data!). Každý student si samostatně vybere zákonitosti, kterým se bude následně věnovat a samostatně vypracuje příslušnou krátkou literární rešerši. Částečně pod vedením pedagogů ještě během cvičení, především však samostatně doma, si studenti na dané téma připraví plakátové sdělení (poster) nebo přednášku nebo zpracují dané téma do formy krátkého odborného článku. Postery a přednášky následně studenti odprezentují a společně zhodnotí během druhé části půldenního cvičení. V případě, že si student vybere zpracování odborného článku, nebude již povinen zúčastnit se ústní minikonference.

Pracovat se bude na vlastních počítačích (částečně společně a částečně samostatně) a dále doma (rešerše, finalizace publikačních výstupů). Data pro analýzu obdrží studenti v elektronické podobě na cvičení. K statistickému vyhodnocování dat bude využit program R.

 

 

Podmínky pro zápočet:

odevzdání posteru nebo přednášky (v obou případech současné ústní přednesení výsledků na půldenní minikonferenci) nebo odevzdání rukopisu článku

 

 

Případné dotazy zasílejte na e-mail:  sarka.kankova@natur.cuni.cz