Praktická metodologie vědy
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Praktická metodologie vědy

Přednáška je primárně určena pro budoucí vědecké pracovníky. Obsahově je zaměřena především na budoucí biology, což se projeví především na výběru praktických příkladů. Přednáší se turnusově, obvykle předposlední pátek, sobotu a neděli v říjnu v posluchárně Velká zoologická Viničná 7. V ZS 2019/20 bude přednáška již 18.-20. 10. Časový plán: Pátek 13:10 - 18:20, Sobota 8:30 - 12:00, 13:30 - 18:30, Neděle 8:30 - 16:30. Přibližně o dva tydny později se v pátek 1.11. od 13:30 (studenti s příjmeními od písmen M-Ž) a od 15:15 (studenti s přijmeními od písmen A-L) píše písemka – na rozdíl od vlastního kurzu je účast na písemce k získání zápočtu nebo zkoušky nutná, kdo v daný termín nemůže přijít, nechť si kurz bez předchozí osobní domluvy nezapisuje. Podmínkou složení zkoušky je tedy úspěšné absolvování testu, případně ústní části zkoušky (nepovinné, každý však má možnost si známku z písemky opravit - při ústním se k výsledku z písemky nepřihlíží), nikoli osobní účast na kurzu; tu je možno nahradit shlédnutím přednášek na YouTube.
Termíny ústních zkoušek budou vyhlašovány prostřednictvím SISu. Zkoušen bude pouze ten, kdo se predem prokáže indexem. Na tento kurz (nepovinně) navazují praktická cvičení (MS107007), ve kterých by si studenti měli procvičit získané znalosti (od sběru dat, přes jejich statistické vyhodnocení až po vytvoření posteru a sepsání publikace). Cvičení budou opět turnusová (sobota a neděle , nejspíše 24.-25.11. (vždy od 9:00 – 17:00) Podrobnosti ke cvičení naleznete na SISu.

Kódy kterými budete podepisovat písemku jsou ZDE (když se v seznamu nenajdete tak se neplašte, přidělím vám kód namístě).

Výsledky testu 2014: ZDE. Histogram: ZDE.
Výsledky testu 2015: ZDE.
Výsledky testu 2016: ZDE.
Výsledky testu 2017: ZDE.
Výsledky testu 2018: ZDE.

Studijní literatura: J. Flegr: Pozor Toxo, aneb tajná učebnice praktické metodologie vědy. Academia Praha 2011.
Doplňková literatura: J. Flegr: Zamrzlá evoluce, aneb Je to jinak, pane Darwin. Academia Praha 2007 - jen žluté boxíky.
Další studijní materiály je možné získat na této www stránce. Stručný syllabus přednášky můžete stáhnout zde. Tento syllabus má charakter spíše podrobné osnovy a poznámek pro přednášejícího takže bez vyslechnutí přednášky (nebo jejího audiozáznamu) budou některé jeho kapitoly málo srozumitelné. Dále jsou k mnohým přednáškám k dispozici na této stránce ke stažení příslušné obrazové prezentace a nahrávky přednášek od roku 2002, případně z roku 1997 (viz níže). Komprimovaný archiv s audionahrávkami je ke stažení zde a s prezentacemi zde.

Hodnocení přednášek studenty 2004, 2005, 2008, 2013

Témata ke zkoušce najdete zde.* Kapitola modelování byla v roce 1997 spojena s kapitolou testování hypotéz
** Programování se od roku 2002 nepřednáší a nezkouší
*** Do roku 2005 přednášeno v kapitole Experimentální design
Dejte mi, prosím, vědět, kdyby nějaký link nefungoval