Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu

Vybrané dílčí výstupy projektu

Příspěvky publikované a k publikaci připravené v roce 2007

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drbohlav, D.: International Migration and Migrants´ Integration in Central/Eastern European countries (CEEc), with Special regard to the Czech Republic (Selected Aspects). Příspěvek přednesený na konferenci: "The Attractiveness of the European and American Social Models for New Members and Candidate Countries of the European Union", organizované Social Science Center Berlin a European Foundation for the Improvement of Libing and Working Conditions v Berlíně (7.-8. 5. 2007), Berlín, Německo.
Drbohlav, D.: Labour Migration Management: „Dreams" and Reality – The Example of the Czech Republic. Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci „International Migration and Development of Ukraine in Context of European Integration", organizoval National Institute of International Security Problems a Friedrich Ebert Foundation, Regional Office to Ukraine and Belarus (16. 10. 2007), Kyjev, Ukrajina.
Drbohlav, D., Uherek, Z.: Reflexe migračních teorií. Geografie – Sborník České geografické společnosti, roč. 112, č. 2, str. 125-141
Baršová, A.: Role Evropské unie v řízení ekonomické migrace. Současný stav a výhledy. Mezinárodní vztahy 3, 2007, str. 31 – 53
Čermák Zdeněk, Dzúrová Dagmar: Ilegální migranti v pražském regionu. 27. demografická konference České demografické společnosti „Regionální demografie“, Olomouc, Demografie 4, 2007

Janská, E.: Ukrajinec - symbol levné pracovní síly v Česku, nebo zdroj investic na Ukrajině? Geografické rozhledy, 2006/2007, str.2 - 3.

Drbohlav, D., Lachmanová, L. (v tisku): Irregular Economic Activities of Migrants in the Czech Republic. A Delphi Study about Adaptations in a Globalising Economy. In: Dostál, P. (ed.): Evolution of Geographical Systems and Risks Processes in the Global Context. P3K Publishers, Prague.
Drbohlav, D., Čermák, Z., Dzúrová, D., Janská, E., Čermáková, D., Lachmanová, L. (schváleno k tisku): Immigrants´ Irregular Economic Activities in the Czech Republic - Transfer Review.
Drbohlav, D, Janská, E.: Illegal Economic and Transit Migration in the Czech Republic (Intensive Study of Individual Migrants in Their Casual Contexts).  Europe-Asia Studies, předloženo a v současnosti v recenzním řízení.
Čermáková, D. Nekorjak, M. (v recenzním řízení): Ukrainian Middleman System of Labour Organization in the Czech Republic. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie