Kvalita povrchových vod

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
 
 
 
 

Struktura přednášky a studijní materiály
Skripta
Základní informace
Doporučená literatura

Aktuality

Zpět


AktualityPřednáška běží v letním semestru.


Program přednášky

 
Týden Program
1. Úvod, pojem kvality vody, hlavní přístupy k hodnocení jakosti vody, fyzikální ukazatele jakosti vody
2. Kyslíkový režim, ukazatele organického znečištění
3. Ukazatele anorganického znečištění, nutrienty
4. Ostatní anorganické ukazatele, těžké kovy
5. Radioaktivita, specifické organické látky
6. Hydrobiologické ukazatele kvality vody
7. Čištění odpadních vod
8. Zdroje znečištění
9. Monitoring jakosti vody
10. Samočistící schopnost toků, šíření znečištění
11. Klasifikace jakosti vody a legislativní ochrana vod
12. Čištění odpadních vod

 

Skripta
Langhammer, J. Kvalita povrchových vod a jejich ochrana

Upozornění:
Studijní podklady zveřejněné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro studenty předmětu Kvalita povrchových vod.
Nakládání s obsahem dokumentů podléhá ustanovení  autorského zákona, přičemž veškerá autorská práva
náleží bez výhrad autorovi, kterým je doc. Jakub Langhammer..
Jakékoliv kopírování, použití či šíření dokumentů bez vědomí autora není dovoleno
Při použití obsahu dokumentů formou odkazu v odborném textu je autor povinen zdroj řádně a úplně citovat.


Základní informace


Kód
Z 330 P93

Anotace přednášky

Přednáška posluchače magisterského studia fyzické geografie seznamuje se základními pojmy a metodami z oblasti kvality povrchových vod. Postupně se posluchači seznámí se základními polutanty, zdroji znečištění, metodami měření kvality povrchových vod, základními datovými podklady, matematickými a statistickými metodami pro vyhodnocování kvality vody a možnostmi aplikace modelů. Pozornost je věnována systémům klasifikace jakosti vody v ČR a EU a přehledu základní legislativy vztahující se k problematice kvality a ochrany vod před znečištěním. Samostatný blok je věnován stavu a vývoji kvality povrchových vod v České republice a srovnání s vývojem ve světě.
 
 

Přednášející
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Mgr. Jana Kaiglová
 

Rozsah
2/0, Zk; 3 kredity
 

Místo konání v LS 2011
Pravá rýsovna

Podmínky pro splnění studijních povinností:
Splnění požadavků písemné a ústní části zkoušky.


Zkouška

Termíny zkoušky

-Doporučená literatura


 

Aktualizace 20.5.2012Zpět


(C) Jakub Langhammer, 2012