Pavel Munclinger
Tel.: 22195 1839, mobil 732509909
e-mail:

Katedra zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
2.patro, Místnost 203 
Naše oddělení 
(a studijní zaměření )
Journal of Vertebrate Biology

(sympatický zoologický časopis, kde jsem associate editor)


ResearchGate

Prezentace, články
(starší, nestíhám aktualizovat)

Koncepce vedení II (pro druhé období)Molekulární ekologie
přednášky, praktika, literatura

 

 Napsali o nás:

Sahel a pastevci - fakultní popularizace

lejsci - fakultní popularizace

věrnost u bobrů
- BBC 

věrnost u bobrů - fakultní popularizace

speciace a myší hybridní zóna - fakultní popularizace

vektoři ptačí malárie - fakultní popularizace

hýli rudí a poměr pohlaví - fakultní popularizace

hýli rudí I. fakultní popularizace

hýli rudí II. fakultní popularizace
 

Genetické metody v zoologii

Mikrosatelity - přednáška

Databáze - přednáška

Databáze - data

Přednášky na Moodle

Starší stránky Genetických metod s užitečnými odkazy

Molecular applications in zoology
Evoluční genetika
Molekulární ekologie
Projekt pro učitele a studenty na ZŠ a SŠ
Molekulární ekologie přednáška, praktikum
Populační genetika přednáška