Pavel Munclinger
Tel.: 22195 1839, mobil 732509909
e-mail:

Katedra zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
2.patro, Místnost 203 
Naše oddělení 
(a studijní zaměření )
Koncepce vedení katedry zoologie

Koncepce vedení II (pro druhé období)


ResearchGate

Prezentace, články
(starší, nestíhám aktualizovat)


Advances in zoology 2018
Sensory ecology, prof. Hynek Burda, University of Duisburg-Essen, 23. - 25. 3. 2018, room 312 

 The lectures will start on Friday the 23rd of March at 2 p.m., Viničná 7, room 312

----------------------------------------------------

Molekulární ekologie
přednášky, praktika, literatura
První přednáška 2018 již 21.2.
13:10, místnost 311

Napsali o nás:

lejsci - fakultní popularizace

věrnost u bobrů
- BBC 

věrnost u bobrů - fakultní popularizace

speciace a myší hybridní zóna - fakultní popularizace

vektoři ptačí malárie - fakultní popularizace

hýli rudí a poměr pohlaví - fakultní popularizace

hýli rudí I. fakultní popularizace

hýli rudí II. fakultní popularizace
 

Genetické metody v zoologii

Mikrosatelity - přednáška

Databáze - přednáška

Databáze - data

Přednášky na Moodle

Starší stránky Genetických metod s užitečnými odkazy

rozpis 2018
začátek vždy 9:00
pondělí 311, úterý BIOCEV, středa 311, čvrtek 108 a 311, pátek dopoledne 108,
pátek odpoledne od 14:00 test ve 311

Evoluční genetika
Molekulární ekologie
Projekt pro učitele a studenty na ZŠ a SŠ
Molekulární ekologie přednáška, praktikum
Populační genetika přednáška