Vítejte na osobní stránce Prof. RNDr. Františka Opekara, CSc

Kontakt:
Univerzita Karlova v Praze
Katedra analytické chemie
Albertov 2030, 128 43 Praha 2
telef: 221951217
E-mail: opekar@natur.cuni.cz

 

Vědecká činnost je zaměřena na problematiku analytických instrumentálních metod založených na elektrochemických principech, v poslední době pak především na problematiku detektorů pro mikroseparační metody.

Seznam vědeckých prací (Scientific papers)
Reviews a příspěvky do monografií (Review and book papers)
Přednášky na seminářích, uč. texty, různé publikace (Various publications, conference proceedings)
Patenty
Fotodokumentace

Pedagogická činnost zahrnuje přednášky z obecné analytické chemie a přednášky specializované na elektroanalytické metody.

 

 

Elektroanalytické metody (C230P46)