Kontakty

Katedra ekologie PřF UK
Viničná 7
128 44 Praha 2

ecology@natur.cuni.cz

Česká společnost pro ekologii o.s.
Branišovská 32
370 05 České Budějovice

info@cspe.cz