Oky
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
     
 
Toxoplasma gondii

      Toxoplasma gondii (Apicomplexa) je obligátní intracelulární jednobuněčný parazit s kosmopolitním rozšírením. Konečným hostitelem této kokcidie jsou výlučně kočkovité šelmy, v jejichž střevě dochází k pohlavnímu rozmnožování a vytváření oocyst. Oocysty jsou pak spolu s trusem vylučovány do prostředí, kde se jimi může nakazit mezihostitel. V těle mezihostitele probíhá nepohlavní rozmnožování parazita. Mezihostitelem se může stát v podstatě jakýkoliv teplokrevný živočich včetně člověka. Přenos parazita z mezihostitele (v přírodě nejčastěji hlodavce) do konečného hostitele (kočky) probíhá formou predace. Podle manipulační hypotézy nemusí parazit nečinně čekat, ale může zvýšit šance svého přenosu manipulací chování mezihostitele. Skutečně se ukazuje, že chování nakažených hlodavců se v mnoha ohledech liší od chování hlodavců nenakažených.

      Toxoplasma gondii je původcem onemocnění zvaného toxoplazmóza. U člověka probíhá ve většině případů podobně jako běžné, chřipce podobné virové onemocnění, za něž bývá často chybně diagnostikována. Po odeznění příznaků akutní infekce přežívá parazit v člověku ve formě tkáňových cyst až do konce života. Vážné následky může mít toxoplazmóza u osob s poruchami imunity (u pacientů s AIDS, nebo při podávání imunosupresiv apod). V případě infekce matky v těhotenství může dojít k závažným poškozením plodu. Hlavními zdroji nákazy je především nedostatečně tepelně upravené maso nebo potraviny kontaminované trusem nakažených koček. V závislosti na potravních zvyklostech a dalších faktorech se promořenost toxoplazmózou mezi různými zeměmi značně liší. V České republice je nakažena asi třetina osob, v některých zemích (např. ve Francii) je však nakaženo téměř 90% populace.


Toxoplasma gondii

Toxoplasma gondii