Profesor
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
     
 
Zvýšené riziko dopravní nehody

      Po té co jsme v laboratorních testech zjistili, že v důsledku latentní toxoplazmózy dochází k zhoršení reakčního času nakažených osob, zajímalo nás, zda toto zhoršení je natolik závažné, že hraje roli i v situacích běžnéhoživota. Situací, v níž reakční rychlost, popř. soustředěnost hraje zásadní roli, jsou dopravní nehody. S trochou nadsázky je možné se na tuto studii dívat jako na obdobu klasického predačního testu. V retrospektivní studii jsme sledovali frekvenci nakažených osob mezi chodci a řidiči, kteří byli účastníky dopravní nehody. Jako kontrolní soubor jsme použili výsledky serologických přehledů, které byly prováděny v Praze v letech 1991a 1996. Z analýzy jsme vyřadili osoby, které havárii nezavinily (byly nabouráni, spolujezdci) osoby starší 70 let, cizí státní příslušníci a osoby, u nichž byl zjištěn alkohol v krvi. Statistická analýza byla prováděna s ohledem na jednotlivé věkové kategorie (prevalence toxoplazmózy s věkem narůstá). Podle těchto výsledků je riziko dopravní nehody u nakažených osob přibližně 2,5 krát vyšší ve srovnání s kontrolním souborem. V současnosti pracujeme na potvrzení tohoto jevu i v prospektivní studii.