Úvod do evoluční biologie
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Úvod do evoluční biologie

Aktualita!
Nultý termín písemné zkoušky je již zítra 3.1. Bude se jednat o "písemný" test (výběr jedné ze 4 možností, bude nastaven časový limit na každou otázku, otázky bude mít každý student v jiném pořadí). Není třeba se přihlašovat pomoci SISu. Tentokrát je možno získat z písemky i stupeň "výborně" - odpadá přezkoušení jedničkářů. Kdo neuspěje, nebo nebude spokojen se získanou známkou, zúčastní se ústní zkoušky (jejíž částí může být i krátký "písemný" předtest) a výsledek z nultého termínu se mu nebude do výsledné známky započítávat. Test se bude konat od 13:00 do 14:30.

Link na test https://cuhumanities.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7aHjdGQS0NiND02 bude aktivován v 13:00, do té doby nebude fungovat.

Počet chyb se dozvíte ihned po dokončení testu, známku do dvou dnů. Kdyby něco nefungovalo, tak mne v průběhu testu zkuste kontaktovat zde: https://meet.jit.si/ZkouskaFlegr2020
V případě ústního zkoušeni bude sraz nejspíš v "čekárně" https://meet.jit.si/ZkouskaFlegr2020 odkud se po jednom přesunete do pracovny https://meet.jit.si/FlegrPracovna.J. FLEGR, D. FRYNTA, 2/0, Zk, zimní semestr. Hodnocení předmětu studenty: zde.

ANOTACE. Základní přednáška Evolucní biologie. Nevyžaduje predchozí absolvování jiných vysokoškolských přednášek, předpokládá však dobré předchozí znalosti gymnasiální biologie. Probírané tématické okruhy: Biologická evoluce obecně, selekce, genetický drift, evoluční tahy, evoluce sexuality, pohlavní výběr, speciace, extinkce. Pro hlubší zájemce o evoluční biologii doporučujeme následně absolvovat i navazující kurz Mikroevoluce a makroevoluce, případně i magisterský kurz Evoluční a Ekologická parazitologie. Důležité upozdnění: vzhledem k velkému zájmu studentů naší fakulty i cizích VŠ o tuto přednášku a nedostatečným prostorovým kapacitám nemůžeme zaručit všem zájemcům, že se umístí do lavic v posluchárně. Vzhledem k tomu, že prednášky jsou plně pokryty studijní literaturou a jsou z nich navíc porizovány a na webu zverejnovány videonahrávky, neměl být by tento fakt na překážku úspěšnému absolvování kurzu.

V letošním akademickém roce bude probíhat výuka distančně. Zároveň bude opět platit, že na mých kurzech není požadována osobní účast a že je možné všechny absolvovat jen za pomoci studijních materiálů – doporučených učebnic, prezentací a videonahrávek přednášek z minulých let – vše naleznete na tomto webu. Kromě toho budeme každý týden organizovat v čase přednášky videokonferenci, na níž budeme moci příslušnou problematiku diskutovat. Poprvé se krátce spojíme v pondělí 5.10. ve 13:10, abychom si vyzkoušeli spojení a případně probrali organizační záležitosti. Přihlaste se prosím včas (nejlépe hned) k fakultním Teams do týmu/třídy Úvod do evoluční biologie pomocí tohoto kódu tomxwh4 . Další, už regulérní videokonference bude následující pondělí ve 13:30 a budeme diskutovat kapitolu 12 - Kritika a obrana evolučních teorií (zdroje kritiky evolučních teorií, Opičí proces, námitky proti evoluční teorii, doklady platnosti evolučních teorií). Po diskusi si pustíte lekci 1, kterou budeme diskutovat zase o týden později. Ostatní lekce už budou následovat v normálním pořadí. Uvidíme, jak se nám toto uspořádání osvědčí a co dalšího nám umožní/nadiktují vnější okolnosti. Vzkazy a případné změny budu uveřejňovat primárně v kanálu Obecné (zapněte se upozornění) nebo na výše uvedené stránce.

Zkouška bude mít písemnou i ústní část, přičemž ústní cást zkoušky absolvují povinně pouze studenti kterí byli klasifikováni stupněm 4, pro všechny ostatní je účast na zkoušce dobrovolná, tedy zúcastní se jí ten, kdo nebude spokojen se známkou z písemky. Do známky z ústního zkoušení se známka z písemky nezapocítává. Kdo se nedostavi do konce brezna na ústní prezkoušení, tomu muže být zapsána do SISu známka z písemky.
Písemná zkouška bude mít charakter zaškrtávacího testu - výber práve jedné správné odpovedi ze 4 možností. Na ústni, nikoli však písemnou zkoušku je nutno se predem prihlašovat prostrednictvim SISu (posluchaci kterí nejsou v SISu prostrednictvím e-malu). Termíny ústních zkoušek budou vyhlašovány prostrednictvím SISu.

Vzorové otázky písemky jsou k nahlédnutí ZDE

Kódy pod kterými budou jednotliví studenti vyplňovat test jsou ZDE

Odpovědi na často kladené otázky naleznete zde

Zápisy známek do indexů:výhradně ve dnech konání ústní zkoušky. Svůj prvni termín (včetně jeho ústní části) by měl student absolvovat do konce února (na základě individuálni dohody možno i později). Opravné termíny budou vypisovány až do září.

Termíny ústních zkoušek: Bude stanoveno.

Obsah kurzu

 • Komprimovaný archiv s audionahrávkami je ke stažení zde (první cást) a zde (druhá cást).

  1. Koncepce biologické evoluce (zvláštnosti b.e., komplexita, organizovanost, diverzita, účelovost, charakter evolučních procesů, oportunismus, exaptace, spandrely)
  2. Přirozený výběr (typy selekcí, o co se soupeří, kdo soupeří, podle jakých pravidel, frekvenčně závislá selekce, kin selekce, skupinová selekce, evolučně stabilní strategie, teorie sobeckého genu)
  3. Genetický polymorfismus (polymorfismus prvního a druhého typu, frekvenčně závislá selekce, selekce ve prospěch heterozygotů)
  4. Genetický posun (pravděpodobnost a rychlost fixace neutrální alely, efektivně neutrální mutace, mírně škodlivé mutace)
  5. Mutace (typy mutací, náhodnost mutací co do místa a co do směru, fluktuační test, Cairnsonovské mutace, bariery lamackovské evoluce)
  6. Genový tok a evoluční tahy (migrace, molekulární tah, meiotický tah, mutační a reparační tah)
  7. Evoluce pohlavního rozmnožování (nevýhody a výhody pohlavního rozmnožování, výhody pro druh, jedince, příbuzenstvo, evoluční past, parazit)
  8. Pohlavní výběr (kompetice samců a výběr samicemi, indikátorová hypotéza, handicapová hypotéza, nákladnost signálů, koevoluce epigamních znaků a vkusu samic)
  9. Druh (koncepce druhů, typologický druh, biologický druh, základy fylogenetiky, taxon, příbuznost, parafylum, polyfylum, holofylum, znaky, apomorfie, plesiomorfie, homologie homoplasie)
  10. Speciace (způsoby speciace, speciace v prostoru a v čase, alopatracká, sympatrická, parapatrická, peripatrická, dichopatrická speciace, Reprodukčně izolační (RIM) a kohesní (SMRS) mechanismy)
  11. Makroevoluce (extinkce, hromadná extinkce a extinkce na pozadí, evoluční trendy, evoluční radiace, gradualistický a punktuacionalistický model evoluce)
  12. Kritika a obrana evolučních teorií (zdroje kritiky evolučních teorií, Opičí proces, námitky proti evoluční teorii, doklady platnosti evolučních teorií)
  13. Vznik života (chmická evoluce, vznik stavebních kamenů, vznik biopolymerů, replikace, biologická evoluce - genová teorie, RNA svět, vznik genetického kódu)

  Doporučená literatura

  Doplňková literatura: