Oddělení etologiea ekologie

Vítejte na stránkách výzkumné skupiny
oddělení etologie a ekologie

Studujeme různé aspekty chování zvířat, ekologii, ekofyziologii, životní historii, ekomorfologii a fylogenezi. Používáme širokou škálu výzkumných technik: terénní studie, laboratorní experimenty, počítačové analýzy chování a morfologii zvířat, různé laboratorní techniky včetně molekulárních. Nicméně náš výzkum je zaměřen na problémy, takže se necítíme omezeni na konkrétní metodu ani taxon.

Nejnovější fotografie


Fotka 1

Hledat na stránkách