Ph.D. studenti

JménoŠkolitelTéma práce 
Antonová Kateřinadoc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.Diskriminace a kategorizace ptačích predátorů
Bělová Magdalénadoc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.Role sociálního učení při vzniku averze vůči aposematické kořisti u sýkor (Paridae)
Daňková Kláradoc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.Evoluce a udržování nepřesné mimeze
Doktorovová Luciadoc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.Vliv jednotlivých složek multimodální výstražné signalizace ploštic na chování ptačích predátorů
Fiurašková Kateřinadoc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.Vliv MHC podobnosti partnerů na fertilitu
Hnidová (Suchomelová) Petraprof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.Rozpoznávací mechanismy u vybraných druhů gekonů - rozpoznávání mláděte a rozpoznávání predátora
Chmelař JanRNDr. Ivan Rehák, CSc.Studie vybraných populací ještěrky zelené, Lacerta viridis
Chomik AleksandraRNDr. Eva Landová, Ph.D.Kognitivní schopnosti a performance u plazů
Janovcová MarkétaRNDr. Eva Landová, Ph.D.Faktory ovlivňující velikost zoo populací u ještěrů, hadů, želv a krokodýlů: efekt stupně ohrožení, velikosti a atraktivity pro člověka
Janovská Veronikaprof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.Antipredační chování vybraných druhů čeledi Boidae v závislosti na fylogenezi, ekologii a biogeografii
Káčeriková (Šimánková) Hanaprof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.Kulturní evoluce u zvířat a člověka
Kovácsová Denisadoc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.Analogické myšlení a řešení problémů u papouška šedého (Psittacus erithacus)
Kunclová Kristýnadoc. RNDr. Marek Špinka, CSc.Sociální mechanismy a funkční důsledky hravého chování selat
Kuncová Anetadoc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.Vliv jednotlivých složek zbarvení kořisti na její detektabilitu pro ptačí predátory
Kuncová Luciedoc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.Vliv rodičovských charakteristik na výběr partnera
Kotyková Varadínová Zuzanaprof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.Sociálne správanie gregarických švábov (Blattaria)
Marková MarkétaPhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.Numerická kompetence u primátů
Opelka Somerová Barboraprof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.Genetická variabilita ohrožených druhů plazů z Asie
Peléšková ŠárkaRNDr. Eva Landová, Ph.D.Pozitivní a negativní vztah ke zvířatům
Rudolfová VeronikaPhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.Personalita: Ontogeneze a behaviorální úlohy
Sedláčková Kristýnadoc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.Kategorizace reálných stimulů lidmi a ptáky: výběr klíčových znaků a tvorba konceptů při kategorizaci predátorů
Schwambergová Dagmardoc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.Role čichu v behaviorálním obranném mechanismu u člověka
Skalníková PetraPhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.Barevné vidění u primátů: Neurobiologie a chování
Staňková Helenaprof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.Změny estetických preferencí vůči zvířatům v ontogenezi člověka
Strnadová Irenadoc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.Úloha klíčových znaků pro rozpoznávání a kategorizaci predátorů ťuhýkem obecným: terénní experimenty přiv obraně hnízda
Stuchlík MartinRNDr. Jindřich Novák, Ph.D.Role zbarvení v chování u západoafrických cichlid rodu Hemichromis
Szabó Anitadoc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.Performance modelových druhů pěvců v různých kognitivních úlohách
Šimurda Jakubdoc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.Vliv struktury a fragmentace lesů Krkonošského národního parku na jejich ornitocenózy.
Štolhoferová Ivetaprof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.Prostor očima hlodavců
Vobrubová (Žampachová) Barboraprof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.Analýza chování z pohledu opakovatelnosti
Vohralíková Houšková MarkétaRNDr. Eva Landová, Ph.D.Konzistentní individuální rozdíly u holuba domácího (Columba livia f. domestica) v kontextu behaviorálních a fyziologických odpovědí na stres
Zahradníčková (Hříbalová) VeronikaRNDr. Ivan Rehák, CSc.Srovnávací morfologie a reprodukční strategie kubánskeho rodu Chamaeleolis

Hledat na stránkách