Eva Tesařová


Curriculum vitae

Vzdělání

Zaměstnání

Publikace

více než 100 publikací v odborných časopisech s impakt faktorem dle WOS, 4 kapitoly v monografiích, spolueditorka jedné monografie, skripta ke kursu PACI

Pedagogická činnost na fakultě

přednášky a cvičení, vedení diplomových a bakalářských prací, vedoucí a konzultantka disertačních prací

Výzkum

separace – HPLC, kapilární kapalinová chromatografie, kapilární elektrochromatografie a elektroforéza, chirální separace – viz poslední publikace

Zahraniční stáže

Jazykové znalosti

Další aktivity