Eva Tesařová


Výzkum

„Work, finish, publish.“

Separační metody

Publikace

 1. J. Vozka, K. Kalíková, E. Tesařová: Rapid supercritical fluid chromatography method for separation of chlorthalidone enantiomers, Analytical Letters 46 (2013) 2860-2869
 2. J. Smitka, A. Lemos, M. Porel, S. Jockusch, T. Belderrain, E, Tesařová, J. P. Da Silva: Phototransformation of benzimidazole and thiabendazole inside cucurbit(8)uril, Photochem. Photobiol. Sci. 13 (2014) 310-315
 3. K. Kalíková, T. Šlechtová, J. Vozka, E. Tesařová: Supercritical fluid chromatography as a tool for enantioselective separation; A review, Anal. Chim. Acta 821 (2014) 1-33, cover page
 4. V. Maier, K. Kalíková, A. Přibylka, J. Vozka, J. Smuts, M. Švidrnoch, J. Ševčík, D.W. Armstrong, E. Tesařová: Isopropyl derivative of cyclofructan 6 as chiral selector in liquid chromatography and capillary electrophoresis, J. Chromatogr. A 1338 ( 2014) 197–200
 5. T. Šlechtová, K. Kalíková, E. Tesařová: Stanovení enantiomerů theaninu pomocí HPLC, porovnání metod detekce, Chem. Listy 107 (2013) 228-232
 6. M. Beneš, M. Riesová, J. Svobodová, E. Tesařová, P. Dubský, B. Gaš: Complexation of Buffer Constituents with Neutral Complexation Agents: Part II. Practical Impact in Capillary Zone Electrophoresis, Anal. Chem. 85 (2013) 8526-8534
 7. M. Riesová, J. Svobodová, Z. Tošner, M. Beneš, E. Tesařová, B. Gaš: Complexation of Buffer Constituents with Neutral Complexation Agents: Part I. Impact on Common Buffer Properties, Anal. Chem. 85 (2013) 8518-8525
 8. G. Kučerova, J. Vozka, K. Kalíková, R. Geryk, D. Plecitá, T. Pajpanova, E. Tesařová: Enantioselective separation of unusual amino acids by high performance liquid chromatography, Sep. Purif. Technol. 119 (2013) 123-128
 9. R. Geryk, J. Vozka, K. Kalíková, E. Tesařová: HPLC method for chiral separation and quantification of antidepressant citalopram and its precursor citadiol, Chromatographia 76 (2013) 483
 10. K. Kalíková, P. Kozlík; M. Gilar, E. Tesařová: Properties of two amide-based hydrophilic interaction liquid chromatography columns, J. Sep. Sci. 36 (2013) 2421-2429
 11. J. Vozka, K. Kalíková, C. Roussel, D. W. Armstrong, E. Tesařová: An insight into the use of dimethylphenyl carbamate cyclofructan 7 chiral stationary phase in supercritical fluid chromatography; the basic comparison with HPLC, J. Sep. Sci. 36 (2013) 1711-1719
 12. P. Kozlík, J. Krajíček, K. Kalíková, E. Tesařová, R. Čabala, A. Exnerová, P. Štys, Z. Bosáková: Hydrophilic interaction liquid chromatography with tandem mass spectrometric detection applied for analysis of pteridines in two Graphosoma species (Insecta: Heteroptera), J. Chromatogr. B 930 (2013) 82-89
 13. P. Troška, R. Chudoba, L. Danč, R. Bodor, M. Horčičiak, E. Tesařová, M. Masár: Determination of nitrite and nitrate in cerebrospinal fluid by microchip electrophoresis with microsolid phase extraction pre-treatment, J. Chromatogr. B 930 (2013) 41-47
 14. J. Vozka, K. Kalíková, L. Janečková, D.W. Armstrong, E. Tesařová: Chiral HPLC separation on derivatized cyclofructan versus cyclodextrin stationary phases, Analytical Letters 45 (2012) 2344-2358
 15. P. Kozlík, V. Šímová, K. Kalíková, Z. Bosáková, D.W. Armstrong, E. Tesařová: Effect of silica gel modification with cyclofructans on properties of hydrophilic interaction liquid chromatography stationary phases, J. Chromatogr. A 1257 (2012) 58-65
 16. P. Coufal, A. Kubíčková, V. Kubíček, M. Franc, J. Vojta, E. Tesařová, Z. Bosáková: Postkolonová derivatizace tuhým derivatizačním činidlem v HPLC (Method for performing post-column derivatization in HPLC), Patent ČR (2012), CZ 2010-845 A3
 17. V. Maier, V. Ranc, M. Švidrnoch, J. Petr, J. Ševčík, E. Tesařová, D.W. Armstrong: Study on the use of boromycin as a chiral selector in capillary electrophoresis, J. Chromatogr. A 1237 (2012) 128-132
 18. K. Kalíková, M. Riesová, Eva Tesařová: Recent chiral selectors for separation in HPLC and CE, Cent. Eur. J. Chem. 10 (2012) 450-471
 19. K. Kalíková, M. Riesová, R. Chudoba, M.G. Schmid, E. Tesařová: Separation and quantification of 1,4-benzodiazepines: HPLC versus CZE, Croat. Chem. Acta 84 (2011) 367-373
 20. L. Janečková, K. Kalíková, J. Vozka, D. W. Armstrong, Z. Bosáková, E. Tesařová: Characterization of cyclofructan-based chiral stationary phases by LFER, J. Sep. Sci. 34 (2011) 2638-2644
 21. J. Svobodová, P. Dubský, E. Tesařová, M. Benes, B. Gaš: Methods for determination of all binding parameters in systems with simultaneous borate and cyclodextrin complexation, J. Chromatogr. A 1218 (2011) 7211-7218
 22. E. Svobodová, Z. Bosáková, J. Lokajová, E. Tesařová, P. Coufal: Use of Capillary Zone Electrophoresis and Micellar Electrokinetic Chromatography for Separations of Anthraquinone Derivatives, Analytical Letters 44 (2011) 1783-1795
 23. P. Kozlík, Z. Bosáková, E. Tesařová, P. Coufal, R. Čabala: Development of a solid-phase extraction with capillary liquid chromatography tandem mass spectrometry for analysis of estrogens in environmental water samples, J. Chromatogr. A1218 (2011) 2127-2132
 24. A. Svobodová, T. Křížek, J. Širc, P. Šálek, E. Tesařová, P. Coufal, K. Štulík: Monolithic columns based on a poly(styrene-divinylbenzene-methacrylic acid) copolymer for capillary liquid chromatography of small organic molecules, J. Chromatogr. A 1218 (2011) 1544–1547
 25. K. Kalíková, L. Janečková, D.W. Armstrong, E. Tesařová: Characterization of new R-naphthylethyl cyclofructan 6 chiral stationary phase and its comparison with R-naphthylethyl beta-cyclodextrin-based column, J. Chromatogr. A 1218 (2011) 1393–1398
 26. J. Svobodová, P. Dubský, E. Tesařová, B. Gas: Accuracy and sensitivity of the determination of rate constants of interconversion in achiral and chiral environments by dynamic enantioselective electrophoresis, Electrophoresis 32 (2011) 595–603
 27. H. Qiu, L. Loukotková, P. Sun, E. Tesařová, Z. Bosáková, D.W. Armstrong; Cyclofructan 6 based stationary phases for hydrophilic interaction liquid chromatography, J. Chromatogr. A 1218 (2011) 270–279
 28. Sborník “6th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry” 2010”, ISBN 978-80-7444-005-2 – 3 články v angličtině
 29. L. Janečková, K. Kalíková, Z. Bosáková, E. Tesařová; Study of interaction mechanisms on zirconia-based polystyrene HPLC column, J. Sep. Sci. 33 (2010) 3043–3051
 30. T. Křížek, P. Coufal, E. Tesařová, J. Sobotníková, Z. Bosáková: Pluronic F-127 as the buffer additive in capillary entangled polymer electrophoresis: Some fundamental aspects, J. Sep. Sci. 33 (2010) 2458-2464
 31. L. Janečková, J. Sobotníková, E. Tesařová, Z. Bosáková; Využití moderních revezních stacionárních fází na bázi oxidu zirkoničitého pro analýzu biologicky aktivních peptidů, Chem. Listy 104 (2010) 334-342
 32. L. Loukotková, E. Tesařová, Z. Bosáková, P. Repko, D. W. Armstrong; Comparison of HPLC enantioseparation of substituted binaphthyls on CD-, polysaccharide- and synthetic polymer-based chiral stationary phases, J. Sep. Sci. 33 (2010) 1244-1254
 33. P. Dubský, J. Svobodová, E. Tesařová, B. Gas; Enhanced selectivity in CZE multi-chiral selector enantioseparation systems: Proposed separation mechanism, Electrophoresis 31 (2010) 1435-1441
 34. J. Petr, C.X. Jiang, J. Ševčík, E. Tesařová, D.W. Armstrong, Sterility testing by CE: A comparison of online preconcentration approaches in capillaries with greater internal diameters, Electrophoresis 30 (2009) 3870-3876
 35. T. Křížek, Z.S. Breitbach, D.W. Armstrong, E. Tesařová, P. Coufal, Separation of inorganic and small organic anions by CE using phosphonium-based mono- and dicationic reagents, Electrophoresis 30 (2009) 3955-3963
 36. K. Dvořáková-Hortová, M. Honetschlägerová, E. Tesařová, J. Vašinová, M. Frolíková, Z. Bosáková: Residual concentration of estriol during mouse sperm capacitation in vitro determined by HPLC method, Folia Zoologica 58 (2009) 75-81
 37. K. Kalíková, V. Hruška, J. Svobodová, R. Chudoba, B. Gaš, E. Tesařová: Occurrence and behavior of system peaks in RP HPLC with solely aqueous mobile phases, J. Sep. Sci. 32 (2009) 2864-2870
 38. M. Honetschlägerová-Vadinská, S. Srkalová, Z. Bosáková, P. Coufal, E. Tesařová: Comparison of enantioselective HPLC separation of structurally diverse compounds on chiral stationary phases with different teicoplanin coverage and distinct linkage chemistry, J. Sep. Sci. 32 (2009) 1704-1711
 39. T. Křížek, P. Coufal, Z. Bosáková, E. Tesařová, J. Sobotníková-Suchánková: Fyzikální gely v kapilární gelové elektroforéze a jejich uplatnění v analýze bílkovin, Chem. Listy 103 (2009) 130−135
 40. P. Dubský, J. Svobodová, E. Tesařová, B. Gaš: Model of CE enantioseparation systems with a mixture of chiral selectors Part II. Determination of thermodynamic parameters of the interconversion in chiral and achiral environments separately, J. Chromatogr. B 875 (2008) 35-41
 41. L. Loukotková, M. Rambousková, Z. Bosáková, E. Tesařová: Cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) Based Chiral Stationary Phases as Effective Tools for Enantioselective HPLC Separation of Structurally Different Disubstituted Binaphthyls, Chirality 20 (2008) 900-909
 42. S. Srkalová, K. Kalíková, E. Tesařová: Výskyt a význam enantiomerů v potravinách, Chem. Listy 102 (2008) 480
 43. M. Vadinská, Z. Bosáková, E. Tesařová, P. Coufal, J. Planeta: LC with a teicoplanin aglycone chiral sorbent for the separation of the enantiomers of non-steroidal anti-inflammatory drugs: An evaluation of chiral capillary columns, Chromatographia 67 (2008) S33
 44. K. Kalíková, E. Tesařová, Z. Bosáková: HPLC method for enantioselective analysis of cloprostenol, J. Pharm. Biomed. Anal. 46 (2008) 892
 45. J. Lokajová, V. Hruška, E. Tesařová, Gaš: System peaks in micellar electrophoresis: I. Utilization of system peaks for determination of critical micelle concentration, Electrophoresis 29 (2008) 1189
 46. E. Tesařová (garant): Analysis of chiral compounds, text-book (in Czech), ISBN 978-80-86238-23-4, author of 3 chapters (Ch. 2., 4., 5.), Praha 2007
 47. J. Nejmanová, P. Coufal, Z. Bosáková, J. Suchánková, E. Tesařová: Separation and quantification of 9-(alkylthio)acridines by capillary micelar elektrokinetic chromatography and capillary liquid chromatography, J. Sep. Sci. 30 (2007) 2123-2129
 48. J. Horáková, J. Petr, V. Maier, E. Tesařová, L. Veis, D.W. Armstrong, B. Gaš, J. Ševčík: On-line preconcentration of weak electrolytes by electrokinetic accumulation in CE: Experiment and simulation, Electrophoresis 28 (2007) 1540-1547
 49. D. Sýkora, E. Tesařová, M. Vosmanská, M. Zvolánková: Moderní stacionární fáze pro RP-HPLC, Chem. Listy 101 (2007) 190-199
 50. V. Hruška, M. Štědrý, K. Včeláková, J. Lokajová, E. Tesařová, M. Jaroš, B. Gaš: Eigenmobilities in background electrolytes for CZE. V. Intensity (amplitudes) of system peaks, Electrophoresis 27 (2006) 4610
 51. E.S. Craft, K.C. Donnelly, I. Neamtiu, K.M. McCarty, E. Bruce, I. Surkova, D. Kim, I. Uhnakova, E. Gyorffy, E. Tesarova, B. Anderson: Prioritizing environmental issues around the world: Opinions from an international Central and Eastern European environmental health conference, Environm. Health Perspectives 114 (2006) 1813-1817
 52. K. Kalíková, J. Lokajová, E. Tesařová: Linear free energy relationship as a tool for characterization of three teicoplanin-based chiral stationary phases under various mobile phase compositions, J. Sep. Sci. 29 (2006) 1476
 53.  B. Kafková, Z. Bosáková, E. Tesařová, P. Coufal, A. Messina, M Sinibaldi: Vancomycin as chiral selector for enantioselective separation of selected profen non-steroidal anti-inflammatory drugs in capillary liquid chromatography, Chirality 18 (2006) 531
 54. T.L. Xiao, E. Tesařová, J.L. Anderson, M. Egger, D.W. Armstrong: Evaluation and comparison of a methylated teicoplanin aglycone to teicoplanin aglycone and natural teicoplanin chiral stationary phases, J. Sep. Sci. 29 (2006) 429
 55. E. Tesařová: Enantioselektivní HPLC – metodika a aplikace, Sborník pro 2 Theta kurs, Analýza organických látek, Komorní Lhotka, říjen 2005 (ISBN 80-86380-29-7) s. 249-253
 56. V. Maier, J. Horáková, J. Petr, E. Tesařová, P. Coufal, J. Ševčík: Chiral separation of tamsulosin by capillary electrophoresis, J. Pharm. Biomed. Anal. 39 (2005) 691
 57. J. Srbek, P. Coufal, Z. Bosáková, E. Tesařová: Review: System peaks and their positive and negative aspects in chromatographic techniques, J. Sep. Sci. 28 (2005) 1263
 58. J. Lokajová, E. Tesařová, D. W. Armstrong: Comparative study of three teicoplanin based chiral stationary phases using the linear free energy relationship model, J. Chromatogr. A 1088 (2005) 57
 59. J. Petr, V. Maier, J. Horáková, E. Tesařová, J. Ševčík: How to achieve successful chiral separation by capillary electrophoresis, Chem. Listy 99 (2005) 190
 60. K. Soukupová, E. Krafková, J. Suchánková, E. Tesařová: Comparison of zirconia-based and silica-based reversed stationary phases for separation of enkephalins, J. Chromatogr. A 1087 (2005) 104
 61. B. Kafková, Z. Bosáková, E. Tesařová, P. Coufal: Chiral separation of beta-adrenergic antagonists, profen non-steroidal anti-inflammatory drugs and chlorophenoxypropionic acid herbicides using teicoplanin as chiral selector in capillary liquid chromatography, J. Chromatogr. A 1088 (2005) 82
 62. Z. Bosáková, E. Cuřínová, E. Tesařová: Comparison of vancomycin based stationary phases with different chiral selector coverage for enantioselective separation of selected drugs in high-performance liquid chromatography, J. Chromatogr. A 1088 (2005) 94
 63. J. Grafnetter, P. Coufal, E. Tesařová, J. Suchánková, Z. Bosáková, J. Ševčík: Optimization of binary porogen solvent composition for preparation of butyl methacrylate monolithhs in capillary liquid chromatography, J. Chromatogr. A 1049 (2004) 43
 64. E. Tesařová, J. Ševčík, B. Gaš, D.W. Armstrong: Effects of partial/asymmetrical filling of micelles and chiral selectors on CE enantiomeric separation: Generation of a gradient, Electrophoresis 25 (2004) 2693
 65. J. Srbek, Z. Bosáková, E. Tesařová, J. Suchánková, P. Coufal, I. Němcová: Method of determination of 9-(alkylthio)acridines in urine by capillary liquid chromatography, Chromatographia 60 (2004) S37
 66. J. Suchánková, K. Soukupová, E. Tesařová, Z. Bosáková, P. Coufal: Separation and quantification of enkephalin and vasopressin related peptides in reversed-phase capillary liquid chromatography, Chromatographia 60 (2004) S119
 67. P. Dubský, E. Tesařová, B. Gaš: Dynamics of interconversion of enantiomers in chiral separation systems: A novel approach for determination of all rate constants involved in the interconversion, Electrophoresis 25 (2004) 733
 68. P. Holdšvendová, P. Coufal, J. Suchánková, E. Tesařová, Z. Bosáková: Methacrylate monolithic columns for capillary liquid chromatography polymerized using ammonium peroxodisulfate as initiator, J. Sep. Sci. 26 (2003) 1623
 69. J. Srbek, P. Coufal, E. Tesařová, Z. Bosáková, J. Suchánková: Determination of new pyridoquinoline derivatives and their quantification in urine by capillary liquid chromatography, J. Sep. Sci. 26 (2003) 1582
 70. M.D. Egger, Y. Liu, J. Ševčík, E. Tesařová, R. Rozhkov, R.C. Larock, D.W. Armstrong: Enantioseparation of dihydrofurocoumarin derivatives by various separation modes of capillary electrophoresis, Electrophoresis 24 (2003) 2650
 71. E. Tesařová, Z. Bosáková: The factors affecting the enantiomeric resolution and racemization of oxazepam, lorazepam and promethazine on macrocyclic antibiotics-bonded chiral stationary phases, Chem.Anal. (Warsaw) 48 (2003) 439
 72. B. Kafková, E. Tesařová, Jana Suchánková, Z. Bosáková, P. Coufal: CLC as a tool for separation of hydrophobic basic drugs. Relation between tests for column characterization and real analysis, J. Sep. Sci. 26 (2003) 686
 73. E. Tesařová, Z. Bosáková: Comparison of enantioseparation of selected benzodiazepine and phenothiazine derivatives on chiral stationary phases based on β-cyclodextrin and macrocyclic antibiotics, J. Sep. Sci. 26 (2003) 661
 74. B. Kavková, Z. Bosáková, E. Tesařová, J. Suchánková, P. Coufal, K. Štulík: System peaks observed in capillary liquid chromatography with eluents containing triethylamine, Chromatographia 56 (2002) 445
 75. D. Sýkora, E. Tesařová, D.W. Armstrong: Influence of organic modifiers on ionization of analytes and buffers in RPLC – Practical considerations, LC-GC (North America) 20 (2002) 974
 76. K. Kopecká, E. Tesařová, A. Pirogov, B. Gaš: Ionenes acting as pseudostationary phases in capillary electrokinetic chromatography, J.Sep.Sci. 25 (2002) 1027
 77. P. Coufal, M. Čihák, J. Suchánková, E. Tesařová, Z. Bosáková, K. Štulík: Methacrylate monolithic columns of 320 μm I.D. for capillary liquid chromatography, J.Chromatogr. A 946 (2002) 99
 78. P. Coufal, Z. Bosáková, E. Tesařová, B. Kafková, J. Suchánková, J. Barbe: Quantification and purity determination of newly synthesized thioacridines by capillary liquid chromatography, J.Chromatogr. B 770 (2002) 183
 79. Z. Bosáková, I. Kloučková, E. Tesařová: Study of the stability of promethazine enantiomers by liquid chromatography using a vancomycin-bonded chiral stationary phase, J.Chromatogr. B 770 (2002) 63
 80. Z. Bosáková, Eva Tesařová, P. Coufal, B. Kafková, J. Barbe: Separace a kvantifikace nově syntetizovaných thioderivátů akridinu pomocí kapilární kapalinové chromatografie, Chem. Listy 95 (2001) 569
 81. P. Coufal, M. Čihák, J. Suchánková, E. Tesařová: Příprava a testování methakrylátových monolitických kolon v kapilární kapalinové chromatografii, Chem. Listy 95 (2001) 509
 82. M. Štěpánek, K. Podhájecká, E. Tesařová, K. Procházka, Z. Tuzar, W. Brown: Hydrid polymeric micelles with hydrophobic cores and mixed polyelectrolyte/nonelectrolyte shells in aqueous media. 1. Preparation and basic characterization, Langmuir 17 (2001) 4240
 83. E. Tesařová, Z. Tuzar, K. Nesměrák, Z. Bosáková, B. Gaš: Study on the aggregation of teicoplanin, Talanta 54 (2001) 643
 84. J. Ševčík, E. Tesařová, Z. Stránský: Separácie chirálnych látok kapilárnou elektroforézou, Chem. Listy 95 (2001) 139
 85. E. Tesařová, Z. Bosáková, I. Zusková: Enantioseparation of selected N-tert.-butyloxycarbonyl amino acids in HPLC and HPCE with a teicoplanin chiral selector, J. Chromatogr. A 879 (2000) 147
 86. B. Potoček, E. Chmela, B. Maichel, E. Tesařová, E. Kenndler, B. Gaš: Capillary electrokinetic chromatography with charged linear polymers as a nonmicellar pseudostationary phase: Determination of capacity factors and characterization by solvation parameters, Anal.Chem. 72 (2000) 74
 87. E. Tesařová, K. Záruba, M. Flieger: Enantioseparation of semisynthetic ergot alkaloids on vancomycin and teicoplanin stationary phases, J. Chromatogr. A 844 (1999) 137
 88. E. Tesařová, Z. Vozňáková, J. Podehradská, M. Popl: Optimalizace podmínek pro izolaci a plynově chromatografické stanovení fenolů v tuhých vzorcích, Chem. Listy 93 (1999) 334
 89. E. Tesařová, Z. Bosáková, V. Pacáková: Comparison of enantioselective separation of N-tert-butyloxycarbonyl amino acids and their non-blocked analogues on teicoplanin-based chiral stationary phase, J. Chromatogr. A 838 (1999) 121
 90. K. Gogová, I. Zusková, E. Tesařová, B. Gaš: Electromigration behavior of metal ions in the presence of complexing polymer, J. Chromatogr. A 838 (1999) 101
 91. J. Podehradská, Z. Vozňáková, E. Tesařová: Determination of Chlorophenols in Soil. Toxicol. Environ. Chem. 71 (1998) 248
 92. Z.Deyl, I.Mikšík, E.Tesařová: Selected derivatization reactions (Chapter 4) in Advanced Chromatographic and Electromigration Methods in BioSciences, Eds. Z.Deyl, I.Mikšík, F.Tagliaro, E.Tesařová, Elsevier, Amsterdam, 1998, p. 141
 93. E.Tesařová, D.W.Armstrong: Enantioselective separation (Chapter 5) in Advanced Chromatographic and Electromigration Methods in BioSciences, Eds. Z.Deyl, I.Mikšík, F.Tagliaro, E.Tesařová, Elsevier, Amsterdam, 1998, p. 197
 94. A.Jegorov, M.Hušák, J.Ondráček, B.Kratochvíl, M.Kuchař, P.Bulej, M.Gilar, E.Tesařová: Structural Study of Flobufen II. An Unexpected Role of Packing Effects on the Dihedral Angle of Phenyl Rings in Crystal Structures of 2,4-Difluorobiphenyls, J.Fluorine Chem. 83 (1997) 111
 95. E.Tesařová, M.Gilar, A.Jegorov, Z.Deyl: Chiral resolution of Flobufen by High Performance Liquid Chromatography, Biomed.Chromatography 11 (1997) 321
 96. D. Sýkora, E. Tesařová, M. Popl: Interactions of basic compounds in reversed-phase high-performance liquid chromatography. Influence of sorbent character, mobile phase composition, and pH on retention of basic compounds. J. Chromatogr. A 758 (1997) 37
 97. E.Tesařová, M. Gilar, Z.Deyl, M. Uhrová: Chirální separace biologicky (farmakologicky) významných látek, kap. 7, skripta Chromatografické a elektromigrační metody pro analýzu biologických vzorků (Z.Deyl, M.Uhrová), Universita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, s. 72-82, 1996
 98. E. Tesařová, K. Záruba, M. Flieger: Enantioseparation of ergot alkaloids on vancomycin and teicoplanin chiral stationary phases in HPLC, Chem. Listy 90 (1996) 969
 99. P. Zachař, Č. Novotný, Z. Vozňáková, M. Matucha, E. Tesařová, D. Sýkora, A. Kubátová, M. Popl, V. Šašek: Physical factors negatively affecting evaluation of long-term biodegradation experiments of polychlorinated biphenyls, Chemosphere 33 (1996) 2411
 100. M. Gilar, E. Tesařová, Z. Deyl: Vliv složení mobilní fáze na retenci a enantioseparaci 2-aryl- propanových kyselin v HPLC na β-cyklodextrinové stationární fázi, Chem. Listy 90 (1996) 461
 101.  M. Gilar, M. Uhrová, E. Tesařová: Enantiomer separation of dihydropyridine calcium antagonists with cyclodextrin chiral selectors: structural correlation, J. Chromatogr. B 681 (1996) 133
 102. M. Šafaříková, E. Tesařová: Možnosti využití cyklodextrinů při ochraně životního prostředí, Životné prostredie 30 (1996) 36
 103. M. Sinibaldi, L. Castellani, F. Federici, A. Messina, A.M. Girelli, A. Lentini, E. Tesařová: New organic monosized microspheres for use in enantiomer separation by HPLC, J. Liq. Chromatogr. 18 (1995) 3187
 104. E. Tesařová, M. Gilar, P. Hobza, M. Kabeláč, Z. Deyl, E. Smolková-Keulemansová: Correlation between structure of dihydropyridine calcium antagonists and their retention behavior and enantioseparation on the β-cyclodextrin stationary phase in HPLC, J. High Resol. Chromatogr. 18 (1995) 597
 105. E. Tesařová, D. Sýkora, Z. Vozňáková: GC and HPLC determination of nitrophenol related pesticides, Fresenius Envir. Bull. 4 (1995) 609
 106. M. Gilar, E. Tesařová, Z. Deyl: Study of retention behaviour and enantioseparation of selected calcium antagonists on cyclodextrin stationary phases in HPLC, s.t.p. Pharma Sciences 5 (1995) 409
 107. M. Šafaříková, E. Tesařová: Opticky aktivní látky v životním prostředí, Životné prostredie 29 (1995) 45
 108. M. Gilar, E. Tesařová, V. Patzelová, Z. Deyl: Chirální separace farmakologicky významných sloučenin kapalinovou chromatografií, Chem. Listy 88 (1994) 514
 109. Z. Vozňáková, E. Tesařová: Stanovení nitrofenolů a alkylfenolů plynovou a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií, Chem. Listy 88 (1994) 393
 110. E. Tesařová, M. Sinibaldi: Determination of D/L ratio of selected dansyl amino acids from dentin as a tool of dating of archaelogical sites, Application Note No.120, Tessek, 1993
 111. E. Tesařová, M. Sinibaldi: Separation of dansyl derivatives of amino acids after hydrolysis of dentin from antiant teeth, Application Note No.119, Tessek, 1993
 112. E. Tesařová, V. Pacáková, K. Štulík: Separation of degradation products of biphenyl, Application Note F 380, Tessek, 1991
 113. E. Tesařová, V. Pacáková: Chromatographic methods in analysis of phenols, v „Instrumentation in analytical chemistry“, Vol. 1, Ed. J.Zýka, Ellis Horwood, London, 1991, p. 257
 114. J. Macek, A. Lichý, E. Tesařová, M. Adam: Separation of type IX collagen by hydrophobic interaction chromatography, J. Chromatogr. 434 (1988) 423
 115. E. Tesařová, M. Adam: Izolace protilátek proti kolagenu typu I afinitní chromatografií na kolonkách Separon HEMA Affisep, Biochem. Clin. Bohemoslov. 16 (1987) 471
 116. E. Tesařová, V. Pacáková: Chromatografické metody používané při analýze fenolů, v „Nové směry v analytické chemii“, Ed. J. Zýka, SNTL, Praha, 1984, p. 90
 117. E. Tesařová, J. Snopek, E. Smolková-Keulemansová: RP TLC of phenolic compounds, J. High Resol. Chromatogr. § CC 10 (1987) 404
 118. E. Tesařová, V. Pacáková, GC and HPLC of phenols, Chromatographia 17 (1983) 269
 119. E. Tesařová, V. Pacáková, K. Štulík: HPLC of biphenols and bis(hydroxyphenyl) propanes (dianes) with voltammetric and UV photometric detection, Chromatographia 23 (1987) 102
 120. P. Dufek, V. Pacáková, E. Tesařová: Separation and behaviour of s-triazine derivatives on a NH2-chemically bonded stationary phase by HPLC, J. Chromatogr. 191 (1980) 115
 121. E. Smolková, Jr., V. Pacáková: Liquid chromatographic separation and behaviour of some substituted s-triazines on CN-bonded stationary phase, Chromatographia 11 (1978) 698