NABÍDKA KNIHOVNY

PRO VŠECHNY ČTENÁŘE

Nová moderně zařízená budova knihovny se otevřela svým čtenářům na konci letního semestru roku 2017. Více o historii knihovny naleznete zde.

DALŠÍ SLUŽBY

PRO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY A DOKTORANDY