Jana Jíchová

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6

128 43 Praha 2

 

Pracoviště I: Albertov 6 (místnost 223C)

tel.: 221 951 382 (koordinátorka PGS studia)

Pracoviště II: Legerova 5 (místnost 325, zvonek URRlab)

tel.: 221 951 970

E-mail: jana.jichova@natur.cuni.cz

Konzultační hodiny: po domluvě


Island

  

Vzdělání

Bc. - Demografie a sociální geografie na PřF UK v Praze [2006]

Mgr. - Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze [2009]

Ph.D. - Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze [2013]

RNDr. - Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze [2014]

 

Personální identifikátory

ReseacherID: D-3104-2015

ORCID ID: 0000-0002-6397-3331 

 

Účast na projektech

Nositelka projektu

2016-2018: Prostorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v Česku. Grantová agentura České republiky

2012-2013: Prostorová diferenciace kriminality a její podmíněnosti v České republice. Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze  

Účast na projektech

2018-2020: Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognózaTechnologická agentura České republiky

2018-2020: Současné změny sociálního prostředí v českých suburbiích. Grantová agentura České republiky

2014-2016: Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky. Grantová agentura České republiky (koordinátorka projektu)

2012-2015: Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS. Ministerstvo kultury ČR. NAKI

2012-2013: Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území. Technologická agentura České republiky

2010-2013: Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze. Grantová agentura České republiky (koordinátorka projektu)

2008-2010: Proměny sociálního a fyzického prostředí ve vnitřním městě Prahy po roce 1990. Grantová agentura České republiky

2007-2011: Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí. Resortní program výzkumu MŽP 

2007-2009: Socioekonomická analýza území MČ Prahy 1. MČ Praha 1

 

Vědecké konference

17. - 18. 10. 2018 - Stockholm, Švédsko; Crime and Fear in Public Spaces: A Conference on the Individual's Right to Safe Public Places. Příspěvek: "Unsafe places in Prague: Male student's perception of public places." (se Zuzanou Kopeckou a Lucií Pospíšilovou)

3. - 5. 10. 2018 - Modra, Slovensko; Paralely a Divergencie, slovensko-české kriminologické dni. Příspěvek: "Koncentrace kriminality a její společenské škodlivosti na příkladu regionálního města." (s Martinem Šimonem)

21. - 22. 3. 2018 - Ostrava, Česko; GIS Ostrava 2018. Příspěvek: "Proměny ohnisek krádeží aut v Liberci." (S Pavlínou Netrdovou)

18. - 19. 1. 2018 - Olomouc, Česko; VI. Kriminologické dny. Příspěvek: "Analýza stability kriminality na úrovni ulic: implikace pro výzkum kriminality a bezpečnostní praxi." (s Martinem Šimonem)

24. - 25. 11. 2017 - Brno, Česko; 6. konference urbánních studií. Příspěvek: "Dohled nad (ne)viditelným: strategie zvládání strachu z města." (s Robertem Osmanem) 

9. 11. 2017 - Praha, Česko; Geografické přístupy v kriminologii, seminář IKSP. Příspěvek: "Možnosti a limity analýzy lokalizovaných dat v Česku." (s Martinem Šimonem)

13. - 16. 9. 2017 - Cardiff, Velká Británie; Eurocrim. Příspěvek: "Exploratory analysis of crime in a low-crime context: The law of crime concentration places and social disorganisation theory." (s Martinem Šimonem) 

14. - 16. 6. 2017 - Trenčianské Teplice, Slovensko; 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium. Příspěvek: "Crime in Czechia in transformation period: Territorial differentiation and its conditionality." (s Ivanou Přidalovou a Martinem Ouředníčkem)

30. - 31. 1. 2017 - Plzeň, Česko; V. Kriminologické dny. Příspěvek: "Město zločinu: analýza ekologických souvislostí trestné (a přestupkové) činnosti v lokalitách českého města." (s Martinem Šimonem) 

21. - 25. 9. 2016 - Münster, Německo; Eurocrim. Příspěvek: "Students' view of unsafe places." (s Lucií Pospíšilovou) 

14. - 17. 9. 2016 - Chania, Kréta; EURS. Příspěvek: "Crime in Czech metropolitan and peripheral areas." (s Jiřím Nemeškalem)

25. - 26. 1. 2016 - Brno, Česko; IV. Kriminologické dny. Příspěvek: "Možnosti geografického výzkumu kriminality ve městě." (s Martinem Šimonem) 

23. - 26. 9. 2015 - Praha, Česko; 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change. Příspěvek: "Alternative History of Urban Change: Reading Prague through Crime and Homeless?" (s Martinem Šimonem)

20. 6. 2015 - Praha, Česko; Kongres žen. Panelová sekce: "Praha ne/bezpečná? Veřejný prostor v Praze." (organizátorka Blanka Nyklová, další panelisté: Monika McGarrell Klimentová, Milota Sidorová, Jakub Ježek)

4. 6. 2015 - Praha, Česko; Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě. Příprava sekce: "Obyvatelstvo českých zemí ve 20. století" (s Ninou Dvořákovou)

21. - 25. 4. 2015 - Chicago, USA; AAG Annual Meeting. Příspěvek: "Changing Age Distribution Urban, Suburban and Rural Migrants in Czechia. Reflection of Changing Lifestyles in Post-socialist society" (s Petrou Špačkovou a Lucií Pospíšilovou)

19. - 20. 1. 2015 - Hradec Králové, Česko; III. Kriminologické dny. Příspěvek: "Bezpečný život v suburbiích? Vnímání kriminality a bezpečnosti v nových rezidenčních lokalitách v zázemí Prahy"

10. - 13. 9. 2014 - Praha, Česko; Eurocrim. Poster: "Changing patterns of crime in Prague metropolitan region area 1994-2013." (s Martinem Šimonem a Danielem Čermákem)

5. - 7. 12. 2013 - Brno, Česko; Vizuální studia, věda, umění, instituce, NA/PROTI Imaginaci. Příspěvek: "Toto je moje morče, zde jsem doma. Aplikovaný vizuální výzkum, proces, přínosy a úskalí." (s Petrem Gibasem, Tomášem Princem a Irenou Boumovou)

7. - 9. 11. 2013 - Brno, Česko; Město a domov. Příspěvek: "Vrchlického sady: místo setkávání či místo střetávání?" (s Hanou Svobodovou, Ondřejem Perglem a Janou Temelovou)

8. - 13. 4. 2013 - Los Angeles, USA; AAG Annual Meeting. Příspěvek: "The Spatial Distribution of Crime in the Czech Republic in the context of Western Countries" (s Jakubem Novákem)

3. - 5. 7. 2012 - Edinburgh, GB; RGS - IBG Annual International Conference.  Příspěvek: "Perceived and Measured Areas of Social Deprivation: The Case of Prague" (s Martinem Ouředníčkem a Janou Temelovou)

24. - 28. 2. 2012 - New York, USA; AAG Annual MeetingPříspěvek: "Socially Deprived Localities in Views of Key Urban Actors: The Example of Prague" (s Lucií Pospíšilovou)

4. - 5. 11. 2011 - Brno, Česko; konference Třetí město. Sekce: Bydlení. Příspěvek: "Bezpečný život v suburbiích? Vnímání kriminality a bezpečnosti v nových rezidenčních lokalitách v zázemí Prahy" (s Janou Temelovou a Jakubem Novákem)

14. - 17. 9. 2011 - Bucharest, Romania; CAT, 4th Workschop. Space, Culture and Transition. Section: Contemporary Segregation Debates and Segregation Research in Postsocialistic cities. Příspěvek: "Safe Life in Suburbs? The Perception of Crime and safety in the New Suburban Communities in Prague" (s Janou Temelovou a Jakubem Novákem)

31. 8. - 3. 9. 2010 - London, UK; RGS - IBG Annual International Conference. Section: Fear, violence and crime. Příspěvek: "Crime patterns and perceptions in transforming neighbourhoods of post-socialist Prague" (s Janou Temelovou)

 

Výuka

Stávající výuka

Metody terénního výzkumu v sociální geografii - od LS 2014/15

Metody v sociální geografii I - garantka od ZS 2019/20, dříve koordinátorka (od LS 2014/15) a lektorka (LS 2009/2010 - 2011/12, LS 2019/20), přednášky od ZS 2017/18 

koordinace - Socioekonomická geografie (od ZS 2018/19), Terénní cvičení v SG (od LS 2018/19)

participace na výuce - Sociální geografie Prahy (od ZS 2010/11), Diplomový seminář, 

 

Předchozí výuka

Urban Social Geography I, II - asistentka (2011/12-2015/16), výuka

Seminář k BP (2015/16, 2016/17)

Komunitní studie lokalit (ZS 2009/10 - ZS 2013/14) - dílčí přednáška

participace na Geografických dnech - přednáška Strach a kriminalita v pražských čtvrtích (2014, 2015)

 

Členství v odborných institucích

Členka České geografické společnosti (od 2010)

Členka sítě CAT - Cities after Transition (od 2011)

Členka České kriminologické společnosti (od 2013) a Evropské kriminologické společnosti (2015-2018)