Domů

Facebook

Metody v sociální geografii I

Pro aktuální informace sledujte stránky předmětu na Moodle.

 

MSG probíhá:

v zimním semestru pro: SGG a Demografie

v letním semestru pro: GE-KA

 

Garantka předmětu

RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.

Legerova 5, místnost 325, konzultační hodiny: po domluvě

E-mail: jana.jichova@natur.cuni.cz

 

Přednášky

RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

Albertov 6, místnost 365

E-mail: petra.spackova@natur.cuni.cz

 

RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.

Legerova 5, místnost 325, konzultační hodiny: po domluvě

E-mail: jana.jichova@natur.cuni.cz

 

Vedoucí cvičení

aktuální informace na stránkách Moodle

 

Požadavky k zápočtu

▪ Aktivní účast na cvičeních (maximálně 2 absence) a přednáškách: Při testu a prezentacích prací je účast povinná 

▪ Včasné odevzdání všech prací v požadované kvalitě (práce s odborným cizojazyčným článkem, aplikace metody výzkumu, seminární práce, terénní šetření)

▪ Test

Práce odevzdané před termínem budou posuzovány méně přísně.