Domů

Terénní šetření

Každý z Vás si vybere jednu obec, ve které provede své šetření (link pro zápis zde bude doplněn), jehož součástí je terénní výzkum (mapování výstavby v obci, fotografická dokumentace), rozhovor nad dotazníkem se starost(k)ou či zastupitelem/lkou a vyplnění záznamového archu. Projděte si podklady, které jste obdrželi od svého lektora (některé jsou i zde na Moodlu), měli byste mít k dispozici: záznamový arch, dotazník pro starost(k)u, průkaz do terénu a instrukce k mapování. 

Výstupem Vaší práce je: namapované území v ArcGIS Collector (nezapomeňte na fotodokumentaci), odevzdáváte pak ještě vyplněný dotazník a záznamový arch (svému lektorovi).