Petra Špačková

(dříve Petra Puldová) 
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2
Místnost 365 
Telefon: 221 951 379
Email: petra.spackova@natur.cuni.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě 
Google scholar 
Research gate 
Academia
Researcher ID
ORCID

 

Vzdělání 

Mgr. Sociální geografie na PřF UK v Praze (2006)

RNDr., Ph.D. Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK (2011)

 

Zahraniční pobyty

zimní semestr 2005/2006, Université Louis Pasteur, Strasbourg, Francie, studijní pobyt v rámci programu Erasmus

srpen-říjen 2015, Helmholtz Center for Environmental Research, Lipsko, Německo, vědecko-výzkumný pobyt (Fond Mobility UK)

září-listopad 2017, University of Tartu, Tartu, Estonsko, vědecko-výzkumný pobyt (Erasmus Training Mobility, Fond Mobility UK)

 

Vědecké konference

27.-30. srpen 2019, Atény, Řecko, European Network for Housing Research; Kährik, A., Kalm (Mägi), K., Špačková, P., Leetmaa, K.: Lifecourse Differences as Producing Ethnic Differentiation in Post-War Housing Estates in Tallinn

17. duben 2019, Brno, Panelová sídliště - revitalizace vs. ochrana hodnot; Špačková, P.: Pražská sídliště: jak se vyvíjí struktura obyvatel, kteří zde bydlí?

10.-14. duben 2018, New Orleans, USA, AAG Annual Meeting 2015, příspěvky "Mobility Decisions and Patterns of Families as a Key Factor Shaping the Future for Housing Estates in Post-Socialist Cities" (společně s Anneli Kährik), "Gender differences in daily mobility: recent evidence from post-socialist Prague" (společně s Lucií Pospíšilovou)

26.-29. září 2017, Kyjev, Ukrajina, the 7th international urban geographies of post-communist states conferenceA view on cities from elsewhere, příspěvky "Daily mobility in Prague during post-socialist time: life in suburbia and gender differences in commuting" (společně s Lucií Pospíšilovou a Pavlínou Netrdovou), "Contemporary development of social environment within the Prague’s housing estates" (společně s Martinem Ouředníčkem), "Postsocialist reurbanization? A comparative study on Eastern Germany, Poland and the Czech Republic" (společně s Annegret Haase, Adam Radzimski, Manuel Wolff)

29. srpen - 1. září 2017, Londýn, Velká Británie, the 2016 Annual International Conference of RGB and IBG, příspěvek: "Daily mobility in Prague during post-socialist time: life in suburbia and gender differences in commuting" (společně s Lucií Pospíšilovou a Pavlínou Netrdovou)

18.–19. května 2017, Jindřichův Hradec, Česko, XLVII. konference České demografické společnosti "Demografické a geodemografické aplikace ve veřejné a komerční sféře", příspěvky "Vývoj obyvatelstva Česka v posledních sto letech: Historický populační atlas českých zemí(společně s Martinem Ouředníčkem, Janou Jíchovou a Lucií Pospíšilovou) a "Rozvoj bytové výstavby v suburbánních oblastech: je možné předvídat demografický vývoj a nároky (nejen) nových obyvatel na sociální infrastrukturu?" (společně s Borisem Burcinem)

5. –7. září 2016, České Budějovice, Česko, Výroční konference České geografické společnosti „Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva“, příspěvek "Nová sociálně prostorová diferenciace Prahy" (společně s Martinem Ouředníčkem a Lucií Pospíšilovou)

30. srpen - 2. září 2016, Londýn, Velká Británie, the 2016 Annual International Conference of RGB and IBG, příspěvek: "Women and daily mobility in Prague during post-socialist time: new challenges to well-known research" (společně s Lucií Pospíšilovou)

26.–27. května 2016, Jindřichův Hradec, Česko, XLVI. konference České demografické společnosti "Migrace a demografické výzvy", příspěvek "Městská, suburbánní a venkovská migrace: diferenciace věkových struktur v post-socialistickém Česku" (společně s "Lucií Pospíšilovou)

5.-6. května 2016, Budapešť, Maďarsko, seminář „Conflicts of urban transition in Central and Eastern Europe”, příspěvek "Changing attitudes of mayors in Prague Metropolitan Area" (společně s Martinem Ouředníčkem)

12.-14. listopad 2015, Brno, Česko, 5. brněnská konference urbánních studií "Čas(y) měst - 100 let urbánních studií", příspěvek: "Čas(y) sídlišť: životní cyklus pražských socialistických obytných celků".

23.-26. září 2015, Praha, Česko, 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 years of urban change (CATference), příspěvek: "Socialist and Post-socialist Prague and its Socio-spatial Differentiation from the Perspective of 1970–2011 Population Censuses" (společně s Lucií Pospíšilovou a Martinem Ouředníčkem). 

4. červen 2015, Praha, Česko, Národní technická knihovna, konference „Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě“, příspěvek "Významné změny sociálně prostorové struktury obyvatelstva Prahy ve 20. století" a uspořádání panelu " Sociální proměny Prahy ve 20. století z pohledu různých disciplín" (oboje společně s Lucií Pospíšilovou)

21-25. duben 2015, Chicago, USA, AAG Annual Meeting 2015, příspěvek "Changing age distribution of urban, suburban and rural migrants in Czechia: reflection of changing lifestyles in post-socialist society" (společně s Lucií Pospíšilovou a Janou Jíchovou)

25.-28. srpen 2014, Praha, Geografie v srdci Evropy, 23. sjezd České geografické společnosti, příspěvek: "Věková struktura (nejen) suburbánních migrantů v Česku" (společně s Lucií Pospíšilovou).

8.-12. duben 2014, Tampa, USA, AAG Annual Meeting 2014, příspěvek: "Long-term changes of socio-spatial differentiation within the Prague Urban Region 1921-2011" (společně s Martinem Ouředníčkem a Lucií Pospíšilovou).

7.-9. listopad 2013, Brno, Česko, IV. brněnská konference urbánních studií „Město a domov“, příspěvek "Co děláme doma? Aktivity spojené s domovem v genderové perspektivě." (společně s Lucií Pospíšilovou a Terezou Gelnou). 

11.-13. září 2013, Tbilisi, Gruzie 5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference (CAT-Ference) "Urban Research, Urban Theory and Planning Practice in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union", příspěvek "Long-term changes in the socio-spatial differentiation within the Prague urban region 1921-2011" (společně s Lucií Pospíšilovou a Petrou Špačkovou) and "Residential stability of new suburbanites: the case of Prague" (společně s Ninou Dvořákovou a Martinou Kopečnou)

14.-15. březen 2013, Tartu, Estonsko, International research seminar "Mobility, Segregation and Neighbourhoods´ Change, příspěvek "Social environment within the post-socialist city: approaches and methods" (společně s Martinem Ouředníčkem a Petrou Špačkovou).  

4.-5. listopadu 2011, Třetí město, Brno. Příspěvek: Rezidenční spokojenost obyvatel suburbií: případová studie zázemí Prahy (s N. Dvořákovou a M. Kopečnou).

12.-16. duben 2011, AAG Annual Meeting, Seattle, USA. Příspěvek: Residential Satisfaction in Suburbia: the Case of Prague (s N. Dvořákovou a M. Kopečnou). 

10.-11. únor 2011,  Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života, Praha. Příspěvek: Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy očima starostů (s M. Ouředníčkem a L. Pospíšilovou). 

21.-22. říjen 2010, Konferencia pri príležitosti 45. výročia založenia Sociologického ústavu SAV, Desaťročia premien slovenskej spoločnosti, Bratislava, Slovensko. Poster: Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky (s L. Pospíšilovou a M. Šimonem).  

15.-17. září 2010, 8th European Urban and Regional Studies Conference: Repositioning Europe in an era of global transformation, Vídeň, Rakousko. Příspěvek: "Suburban Migration Flows and their Demographic Consequences in the Czech Republic" (s M. Ouředníčkem). 

1.-3. září 2010, RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie. Příspěvek:  "Human Capital and Local Development: Rural and Suburban Examples from the Czech Republic" (s M. Ouředníčkem).

17. - 19. září 2009, Third International Workshop on Post-communist Urban Geographies: Actors Shaping Urban Chang, Tartu, Estonsko. Příspěvek: "Demographic change of Prague's suburbs and its consequences" (s M. Ouředníčkem).

4. - 6. června 2009, City Futures in a Globalizing World, společná konference EURA a UAA, Madrid, Španělsko. Příspěvek: "Spinning the web: social ties of Pragues suburbanites" (s M. Ouředníčkem).

1. - 5. květen 2009, 22. Česko-polsko-slovenský seminář, Sedlec-Prčice. Příspěvek: "Applied Urban Geography: Suburbanization in the Czech Republic" (s M. Ouředníčkem a J. Novákem).

23. - 24. duben 2009, seminář AUUP "Suburbanizace", Beroun. Příspěvek: "Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy" (s M. Ouředníčkem).

23. - 25. listopadu 2008, SUPS 10 - Capital Cities, Wicked Problems: Best Practices in Planning and Policy Response Mechanisms, Sharjah, UAE. Příspěvek: "Migration and how it is changing social milieu of inner city in post-socialist Prague." (s J. Temelovou, M. Ouředníčkem, J. Novákem).

16. - 18. května 2008, seminář Evropské město, Mikulov. Příspěvek: "Sociální prostředí městských lokalit".

14. - 16. duben 2008, International conference Socio-demographic change of European cities and its spatial consequences, Leipzig, Německo. Příspěvek: "Transformation of housing estates in Prague" (s J. Temelovou).

7. - 10. prosinec 2007, Stockholm-Tallinn-Baltic Sea, Švédsko, Estonsko 2nd International Urban Geographies of Post-communist States workshop "Similarity and difference in post-communist urban change". Příspěvek: "Spinning the Web: Strong and Weak Social Ties of Prague´s Suburbanites" (s M. Ouředníčkem).

30. listopad - 1. prosinec 2007, Město: proměnlivá ne/samozřejmost, Brno, Česko. Příspěvek: Metody geografického výzkumu města (společně s M. Ouředníčkem, J. Temelovou, J. Novákem).

12. - 14. září 2007, EURA conference The Vital City, Glasgow. Příspěvek: „Social Cohesion in Suburban Neighborhoods: the Case of Prague”.

10. - 11. září 2006, Mezinárodní geografická konference “150 let geografie na Univerzitě Karlově” – Praha 2006 (poster Ouředníček, M., Puldová, P.: Suburbanizace Prahy) 

 

Členství v odborných institucích

Členka České geografické společnosti od roku 2006

Členka International Sociological Association od roku 2007-2010

Členka České demografické společnosti od roku 2017

Členka Association of American Geographers od roku 2017