Domů

Výstupy

 

Zpráva z výzkumu

Hlavní výsledky dvouletého řešení projektu shrnuje článek otištěný v časopise Obec a finance, který byl zpřístupněn široké veřejnosti na webu Deníku veřejné správy.

Výzkumná zpráva shrnující nejdůležitější výsledky projektu je využívána spoluřešitelem projektu jako podklad pro jednání o budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Byla prezentována na Výboru regionálního rozvoje Kraj Vysočina a představena na semináři v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Licence výzkumné zprávy byla také komercializována a je nabyvatelem - společností ČEZ - využívána jako podklad pro strategické rozhodování firmy.

 

Specializované mapy

V rámci projektu byla v roce 2014 zpracována první část sady specializovaných map zabývajících se stavem a vývojem sociálních a ekonomických podmínek v regionu Jaderné elektrárny Dukovany. V roce 2015 byla sada rozšířena o tři mapy, jež jsou částečně založeny na realizovaném dotazníkovém šetření mezi firmami navázanými na EDU. Všechny mapy jsou dostupné na mapovém serveru atlasobyvatelstva.cz.

V roce 2015 byla vytvořena druhá sada čítající dalších devět specializovaných map, které se zaměřují na hodnocení budoucího vývoje sociálních a ekonomických podmínek v území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany. Mapy jsou dostupné na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/dukovany-scenare-vyvoje.

 

Metodika

V roce 2014 byla výzkumným týmem dokončena Metodika hodnocení vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment. Na metodiku byly vypracovány dva doporučující posudky nezávislými odborníky. Metodika byla certifikována na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR dne 29. června 2015.

 

Publikace

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z. (2016): Budoucnost regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Obec & finance 21, č. 1, s. 56-57.

FRANTÁL, B., MALÝ, J., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2016): Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports 24, č. 1, s. 2-13.

HÁNA, D., ČERNÝ, T. (2017): Prostorová dimenze finančních příspěvků firmy ČEZ obcím v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Naše společnost 15, č. 2, s. 3-14.

 

Prezentace na konferencích

 

  • Seminář k představení výsledků výzkumu, Třebíč, 21. října 2015.

Příspěvek: Ouředníček, M. (2015): Představení projektu TAČR "Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment".

Příspěvek: Květoň, V., Hána, D., Přidalová, I. (2015): Představení výsledků studie "Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany: socioekonomická analýza".

 

  • Konference "Výzkumné projekty v regionálním rozvoji", Pardubice, 28. dubna 2015.

Příspěvek: Hána, D., Ouředníček, M., Špačková, P. (2015): Scénáře budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment.

 

  • Konference "Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?", Třebíč, 25. března 2015. 

Příspěvek: Ouředníček, M., Špačková, P. (2015): Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje Jaderné elektrárny Dukovany".

  

  • Cíle projektu a hlavní výsledky výzkumu prezentoval Martin Ouředníček dne 11. prosince 2014 na prvním setkání členů národní sítě PLATENSO na Sociologickém ústavu AV ČR.

 

  • Konference „Možné socioekonomické dopady v případě ukončení provozu JE Dukovany, aneb Proč je důležitá dostavba 5. bloku JE Dukovany", Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 25. listopadu 2014.

Příspěvek: Ouředníček, M., Špačková, P., a kol. (2014): Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany.

 

 

  • Konference „Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany", Zámek Valeč, 12. června 2014.

Příspěvek: Ouředníček, M., a kol. (2014): Socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany.

  

 

  • Konference - seminář „Ekonomické a sociální důsledky způsobené uzavřením velkého zdroje energie", Praha, Valdštejnský palác, 23. května 2014.

Příspěvek: Ouředníček, M., a kol. (2014): Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment.

ukazka_ppt_Senat1a_1.jpg