Domů

Facebook

Výstupy

Publikace

2017

2016

2015

 

2014

 

Konference, workshopy, výstavy

Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky. Výstava. Praha, Albertov 6, 7. 11. 2016 - 31. 1. 2017
6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change. Mezinárodní konference, Praha, Česko, 23. - 26. 9. 2015
Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy. Workshop. Praha, Albertov, 4. 6. 2014

 • Martin Ouředníček: Teoretické koncepty věnující se prostorové mobilitě a jejich relevance pro výzkum současných měst
 • Zdeněk Čermák: Metodické problémy sledování migrace
 • Peter Svoboda: Metodické problémy sledování dojížďky do práce a do škol
 • Lucie Pospíšilová: Nové metodické přístupy sledování prostorové mobility 

 

Příspěvky na konferencích

2016

 • Přidalová, I., Ouředníček, M. „Differential impact of economic crisis on various groups of international migrants in Prague.“ 10th European Urban & Regional Studies Conference: Europe, Crisis and Uneven Development. Chania, Řecko, 14. - 16. 9. 2016.
 • Svoboda, P.: „Changes of work localization in the Prague metropolitan region 1991-2011.“ 10th European Urban & Regional Studies Conference Europe, Crisis and Uneven Development. Chania, Řecko, 14. - 16. 9. 2016.
 • Ouředníček, M., Špačková, P., Přidalová, I., Pospíšilová, L.: „Nová sociálně prostorová diferenciace Prahy.“ Výroční konference České geografické společnosti – Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice, Česko 5. - 7. 9. 2016.
 • Svoboda, P.: „(De)lokalizace práce v Pražském metropolitním regionu.“ Výroční konference České geografické společnosti – Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice, Česko 5. - 7. 9. 2016.
 • Svoboda, P.: „Flexibility and Localization of Work in Prague metropolitan region.“ International Student and Early Career Conference NEW WAVE 8th, Prague, Česko, 19. - 20. 5. 2016.
 • Ouředníček, M.: „Socio-spatial differentiation and segregation in post-socialist Prague.“ AAG Annual Meeting, San Francisco, USA, 29. 3. – 2. 4. 2016 

2015

 • Pospíšilová, L., Nemeškal, J., Ouředníček, M.: "Využití dat z mobilních sítí v geodemografickém výzkumu - část II." Diskusní večer ČDS, Praha, Česko, 18. 11. 2015
 • Přidalová, I., Ouředníček, M.: "Migrace cizinců a vývoj etnické diferenciace Prahy." Čas(y) měst - 100 let urbánních studií, Brno, Česko, 12. - 14. 11. 2015
 • Přidalová, I.: "International migration as a factor of change to socio-spatial differentiation of Prague." Migrants in the City: New Dynamics of Migration in Urban Settings, Sheffield, UK, 12.-13. 10. 2015
 • Přidalová, I., Ouředníček, M.: "The Role of Foreign Migration in Changing Socio-Spatial Differentation in Prague Metropolitan Area." 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change, Praha, Česko, 23. - 26. 9. 2015
 • Špačková, P., Pospíšilová, L., Ouředníček, M.: " Socialist and post-socialist Prague and its Socio-spatial Differentiation from the Perspective of 1970-2011 Population Census." 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change, Praha, Česko, 23. - 26. 9. 2015
 • Šimon, M., Jíchová, J.: "Alternative History of Urban Change: Reading Prague through Crime and Homeless?" 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change, Praha, Česko, 23. - 26. 9. 2015
 • Ouředníček, M.: "Contemporary urbanisation processes in the Czech Republic." 5th Annual International Conference on Urban Studies Planning, Athény, Řecko, 8. - 11. 6. 2015.
 • Špačková, P., Pospíšilová, L., Jíchová, J.: "Changing Age Distribution Urban, Suburban and Rural Migrants in Czechia. Reflection of Changing Lifestyles in Post-socialist society." AAG Annual Meeting, Chicago, USA, 21. - 25. 4. 2015.
 • Jíchová, J.: "Bezpečný život v suburbiích? Vnímání kriminality a bezpečnosti v nových rezidenčních lokalitách v zázemí Prahy." III. Kriminologické dny, Hradec Králové, Česko, 19. - 20. 1. 2015

2014

 • Přidalová, I.: "International migration as a Challenge to Local Social Environment?" Challenges of International Migration II, Praha, Česko, 10. - 12. 12. 2014
 • Jíchová, J., Šimon, M., Čermák, D.: "Changing paterns of crime in Prague metropolitan region area 1994-2013." Poster. Eurocrim, Praha, Česko, 10. - 13. 9. 2014.
 • Ouředníček, M.: "Relevance západních teoretických konceptů při výzkumu postsocialistických sídlišť a suburbanizace." Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. - 28. 8. 2014.
 • Pospíšilová, L., Novák, J., Temelová, J.: "Časovost městských prostorů: 'The city around the clock' v novém provedení." Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. - 28. 8. 2014.
 • Přidalová, I.: "Vnitroměstská migrace v Praze v letech 1992–2012 a role cizinců." Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. - 28. 8. 2014.
 • Špačková, P., Pospíšilová, L.: "Věková struktura suburbánních migrantů v Česku." Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. - 28. 8. 2014.
 • Novák, J., Pospíšilová, L., Temelová, J.: "Temporality of urban space: The city around the clock revised." Mobile Tartu, seminar, July 2014. 
 • Ouředníček, M., Špačková, P., Pospíšilová, L.: "Long-term changes of socio-spatial differentiation within the Prague Urban Region 1921-2011." AAG Annual Meeting, Tampa, USA, 8. - 12. 4. 2014.

organizace sekce

 • Tammaru, T., Ouředníček, M., Szymon Marcińczak: Census Geographies and Beyond: New Patterns of Housing Segmentation, Neighbourhood Change and Segregation. Session 1: Socio-Spatial Differentiation, Session 2: Mobility and Commuting. 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 Years of Urban Change, Praha, Česko, 23. - 26. 9. 2015.
 • Ouředníček, M.: Relevance západních teoretických konceptů při studiu postsocialistických měst. Geografie v srdci Evropy, Praha, Česko, 25. - 28. 8. 2014. Předsedající Slavomíra Ferenčuhová (MUNI).