english

Carbon

Net

CO2

Monitoring

logo cz_geo

CO2 monitorovací síť a projekt CzechGeo/EPOS

mofet CzechGeo/EPOS je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. Kostru systému CzechGeo tvoří stálé observatoře (seismické, GPS, magnetické, gravimetrické a geodyna-mické), zapojené do globálních datových sítí s dostupností dat v reálném čase. Stálé observatoře jsou ve vybraných oblastech dlouhodobě významných pro základní výzkum nebo aplikace doplněny lokálními stanicemi. Třetí úrovní systému jsou mobilní stanice, které slouží k opakovaným měřením na vybraných bodech nebo k terénním měřením, zpravidla v rámci velkých mezinárodních projektů.

Návrh účelové podpory výzkumných infrastruktur českých geovědních ústavů byl schválen vládou České republiky rozhodnutím č. 208 ze dne 15. března 2010 (spolu s dalšími výzkumnými infrastrukturami). Financování projektu CzechGeo zajištuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt CzechGeo je úzce svázán s evropským projektem 7. rámcového programu EPOS (European Plate Observing System), zařazeným v r. 2008 do cestovní mapy evropských výzkumných infrastruktur ESFRI (European Strategic Forum for Research Infrastructures). Česká republika je jednou z 18 zemí zapojených do projektu EPOS.

Monitorovací síť CarbonNet je součástí projektu CzechGeo. Jejím účelem je sledování výstupu oxidu uhličitého v oblasti Chebské pánve a Slavkovského lesa. Vystupující CO2, jehož hlubinný původ je doložen izotopovými analýzami, prochází celou vrstvou zemské kůry a přináší s sebou tak údaje o podmínkách podél své výstupní cesty z hloubek prvních desítek kilometrů. Změny v množství plynu mohou tak indikovat měnící se napěťové poměry v zemské kůře související se seismickou aktivitou. Údaje o vystupujícím množství CO2 mají význam také pro místní lázeňství, které je postaveno na minerálních pramenech nasycených hlubinným oxidem uhličitým.