Publikace a relevantní nepublikované práce:

Publikace

SÝKORA, L., POSOVÁ, D. (2007): Specifika suburbanizace v postsocialistickém kontextu: nová bytová výstavba v metropolitní oblasti Prahy 1997-2005. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 112, č. 3, s. 334-356. ISSN 1212-0014.

OUŘEDNÍČEK, M., POSOVÁ, D. (2006): Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění. In: Ouředníček, M., ed.: Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 96-113. ISBN 80-86561-94-1.

POSOVÁ, D. (2004): Změny v prostorovém rozmístění trvalého bydlení a obyvatelstva v Praze: období socialistického a postsocialistického města. In: Wahla, A., ed.: Geografie a proměny poznání geografické reality. [Sborník příspěvků z Mezinárodní geografické konference.] Ostravská univerzita, Ostrava, s. 238-253. ISBN 80-7042-788-4.

POSOVÁ, D. (2004): Změny v prostorovém rozmístění obyvatelstva a bydlení v metropolitní oblasti Prahy. In: Balej, M., Jeřábek, M., ed.: Geografický pohled na současné Česko. [Acta Universitatis Purkynianae 100. Studia Geografica VI.] Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, s. 61-72. ISBN 80-7044-577-7.

POSOVÁ, D. (2002): Průmyslová zóna Kladno - jih jako příklad greenfields ve městě Kladno. In: Balej, M., ed.: Regionální rozvoj / Regionalizace. [Sborník z XX. sjezdu ČGS.] Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, s. 101-110. ISBN 80-7044-409-6.

POSOVÁ, D. (2001): Hodnocení nezaměstnanosti a dopravní dostupnosti v kladenském regionu. In: Chvátalová A., ed.: Regionální výzkum krajiny: Sborník geografických prací. [Sborník z mezinárodního studentského sympózia.] Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, s. 73-83. ISBN 80-7044-377-4.


Recenze

POSOVÁ, D., TEMELOVÁ, J. (2005): A. Wahla, ed.: Geografie a proměny poznání geografické reality. Sborník příspěvků z Mezinárodní geografické konference. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ostrava 2004, 657 s. ISBN 80-7042-788-4. [Recenze.] Geografie – Sborník České geografické společnosti, 110, č. 2, s. 125-126. ISSN 1212-0014.


Zprávy k výzkumným projektům

SÝKORA, L., TEMELOVÁ, J., POSOVÁ, D. (2007): Identifikace lokalit koncentrace sociálních skupin a jejich typologie. In: Sýkora, L. a kol.: Segregace v České republice: stav a vývoj, příčiny a důsledky, prevence a náprava. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů, Praha, s. 29-58. [dostupné na http://web.natur.cuni.cz/segregace/images/stories/dokumenty/kapitola3.pdf/]

POSOVÁ, D. (2006): O čem se píše. In: Sýkora, L., ed.: Rezidenční segregace. [Manuskript publikace. ] Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, s. 26.

POSOVÁ, D. (2006): Obsahová analýza tisku a www dokumentů. Segregace v České republice: stav a vývoj, příčiny a důsledky, prevence a náprava. [Manuskript k projektu.] Veřejná soutěž Ministerstva pro místní rozvoj ve výzkumu a vývoji, projekt WA-014-05-Z01.


Práce studentské vědecké odborné činnosti

POSOVÁ, D. (2002): Základní charakteristika vybraných stránek prostorové struktury města Ústí nad Labem. [Studentská vědecká práce.] Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 30 s., 22 s. příloh.

POSOVÁ, D. (2000): Analýza nezaměstnanosti v okrese Kladno za období 1993-1999. [Práce SVOČ.] Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra geografie, Ústí nad Labem, 27 s., 24 s. příloh.

POSOVÁ, D. (1999): Průzkum frekvenční a časové akcesibility Kladna s okolními centry. [Práce SVOČ.] Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra geografie, Ústí nad Labem, 21 s., 17 s. příloh.


Diplomová práce

POSOVÁ, D. (2001): Hodnocení nezaměstnanosti a dopravní dostupnosti v okrese Kladno. [Diplomová práce.] Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra geografie, Ústí nad Labem, 120 s., 79 s. příloh, 5 volných příloh.

   Zpět na domovskou stránku.

Vznik stránky: 2002, poslední aktualizace: 4.9.2009.