MOLEKULÁRNÍ FYLOGENETIKA A TAXONOMIE - PŘEDNÁŠKA

Odkazy: SIS, moodle, plán přednášek 2017

6. 10. 2017 - Úvod, taxonomie, molekulární znaky, sekvenace DNA (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

13. 10. 2017 - Databáze (Marián Novotný)
prezentace pdf, zvukový záznam

20. 10. 2017 - Alignment (Marián Novotný)
prezentace pdf, zvukový záznam

3. 11. 2017 - Dalsí metody získávání molekulárních znaku (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

10. 11. 2017 - Výpocet genetických distancí a tvorba stromu distancními metodami (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam poslední tretiny prednásky , učební text pdf

24. 11. 2017 - Obohacování substitucních modelu, prohledávání stromového prostoru, maximální parsimonie (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

1. 12. 2017 - Maximum likelihood a Bayeská metoda (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

8. 12. 2017 - Verohodnost vetvení a testy (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

15. 12. 2017 - Molekulární hodiny, forenzní genetika a spol. (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

5. 1. 2018 - Vnitrodruhové vztahy (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , Literatura (clánky) jsou na moodlu

12. 1. 2018 - Speciace (Radka Reifová)
prezentace pdf, zvukový záznamMOLEKULÁRNÍ TAXONOMIE - PRAKTIKUM

1. Praktikum 4. 12. 2017

2. Praktikum 11. 12. 2017

3. Praktikum 18. 12. 2017

4. Praktikum 8. 1. 2018

5. Praktikum 15. 1. 2018

Vstupní soubory
Zápočtové úlohy