MOLEKULÁRNÍ TAXONOMIE - PŘEDNÁŠKA

Odkazy: SIS, moodle, plán přednášek 2015

9. 10. 2015 - Úvod, taxonomie, molekulární znaky, sekvenace DNA (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

16. 10. 2015 - Databáze (Marián Novotný)
prezentace pdf, zvukový záznam (rok 2014, první polovina přísluší k této přednášce)

23. 10. 2015 - Alignment (Marián Novotný)
prezentace pdf, zvukový záznam

30. 10. 2015 - Ostatní metody získávání molekulárních dat (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

6. 11. 2015 - SNP, výpočet genetických vzdáleností ze sekvencí DNA (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

13. 11. 2015 - Distance ze sekvencí proteinů, konstrukce stromů - distanční metody (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

20. 11. 2015 - Rate heterogeneity, prohledávání stromového prostoru, maximální parsimonie (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

27. 11. 2015 - Maximum likelihood a Bayéská metoda (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

4. 12. 2015 - Věrohodnost větvení, testy (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

11. 12. 2015 - Molekulární hodiny, forenzní genetika (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

18. 12. 2015 - Vnitrodruhové vztahy (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam

8. 1. 2016 - Speciace (Radka Reifová)
prezentace power point icon, zvukový záznam

 

MOLEKULÁRNÍ TAXONOMIE - PRAKTIKUM


1. Praktikum 30. 11. 2015

__________________________________________________________________

2. Praktikum 7. 12. 2015


__________________________________________________________________

 

3. Praktikum 14. 12. 2015

__________________________________________________________________

4. Praktikum 21. 12. 2015_________________________________________________________________

5. Praktikum 11. 1. 2016

_________________________________________________________________

Vstupní soubory
Zápočtové úlohy

 

Nejbližší termín konání praktika je podzim 2015
Informace: vlada@natur.cuni.cz, www
© Vladimír Hampl 2016