MOLEKULÁRNÍ FYLOGENETIKA A TAXONOMIE - PŘEDNÁŠKA

Odkazy: SIS, moodle, plán přednášek 2018

1. 10. 2018 - Úvod, taxonomie, molekulární znaky, sekvenace DNA (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam , učební text pdf

8. 10. 2018 - Alignment (Marián Novotný)
prezentace pdf, zvukový záznam

15. 10. 2018 - Databáze (Marián Novotný)
prezentace pdf, zvukový záznam

22. 10. 2018 - Ostatní metody získávání molekulárních dat (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam
, učební text pdf

29. 10. 2018 - Výpocet genetických vzdáleností (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam
, učební text pdf

5. 11. 2018 - Konstrukce stromu distancními metodami (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam
, učební text pdf

12. 11. 2018 - Prohledávání stromového prostoru, maximální parsimonie (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam
, učební text pdf

19. 11. 2018 - Maximum likelihood a Bayeská metoda (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam
, učební text pdf

3. 12. 2018 - Datování fylogeneze (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam
, učební text pdf

10. 12. 2018 - Vnitrodruhové vztahy (Vladimír Hampl)
prezentace power point icon, zvukový záznam

17. 12. 2018 - Speciace (Radka Reifová)
prezentace power point icon, zvukový záznamMOLEKULÁRNÍ TAXONOMIE - PRAKTIKUM

1. Praktikum 16. 11. 2018 (Ondrej Brzon)

2. Praktikum 23. 11. 2018 (Ondrej Brzon)

3. Praktikum 30. 11. 2018 (Ondrej Brzon)

4. Praktikum 7. 12. 2018 (Lukas Novak)

5. Praktikum 4. 1. 2019 (Lukas Novak)

Vstupní soubory
Zápočtové úlohy