News page

Cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2022

Do devátého ročník Ceny Vojtěcha Jarošíka přihlásili jejich autoři celkem 11 prací, které byly publikovány v roce 2022. Oproti předchozím třem ročníkům, kdy se počty hodnocených prací pohybovaly mezi sedmnácti a dvaceti, se jednalo o kvantitativní pokles, o kvalitní studentské publikace vyšlé v renomovaných recenzovaných časopisech však nebyla ani v loňském roce nouze. První autoři či autorky […]