headerphoto


Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR
a jejich změny ovlivněné modifikací klimatu
IGA MZ ČR č. NT11425-5/2010


partner projektu:

Katedra aplikované geionformatiky a kartografie


Stránky seznamují s činností, metodikou a výsledky katedry na projektu.

Hlavním výstupem je
Mapa přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR

TOPlist
Počet přístupů od 1. 7. 2015