headerphoto


Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR
a jejich změny ovlivněné modifikací klimatu
IGA MZ ČR č. NT11425-5/2010


Řešitelský tým katedry aplikované geoinformatiky a kartografie


Doc. Ing. Jan Kolář, CSc., jkolar@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 405
vedoucí týmu

Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., mpot@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 406
zpracování dat, tvorba mapy

Ing. Eva Štefanová, Ph.D., stefano1@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 404
tvorba mapy

Mgr. Lucie Červená, lucie.cervena@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 054
zpracování dat

Ing. Miroslav Čábelka, cabelka@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 406
terénní sběr dat, tvorba webu

Bc. Petra Kolešová, petra.kolesova@natur.cuni.cz
příprava a terénní sběr dat


Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie,
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Albertov 6, 128 43 Praha 2