headerphoto


Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR
a jejich změny ovlivněné modifikací klimatu
IGA MZ ČR č. NT11425-5/2010

O projektu: mapa

Mapy
Praktickým výstupem projektu je tématická mapa s mírou rizika vyjádřenou v šestistupňové škále a s prostorovou podrobností odpovídající velikosti jednoho měření (pixelu) družice Landsat. To je výrazně podrobnější údaj než poskytuje současná statistika výskytu onemocnění KE.

Vedlejším produktem projektu jsou i další mapy s různým tématickým obsahem a relativní nemocností na území obce s rozšířenou působností.

- Mapa tříd krajinného pokryvu podle evropské klasifikace Corine a relativní nemocností.
- Mapa relativní nemocností KE a oblastí druhého bydlení a rekreace.
- Mapa relativní nemocností KE v ORP v závislosti na odstřelu černé zvěře.
- Mapa relativní nemocností KE v ORP v závislosti na odstřelu vysoké zvěře.

Autorem map je tým Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecké fakulty, UK v Praze.