Domů

Facebook

Hodnocení povinností

Aktuální hodnocení sledujte v SIS či na Moodlu, toto je vzorová verze, která se může od aktuální mírně odlišovat. 

 

K úspěšnému ukončení cvičení je nutné splnit následující požadavky:

Odevzdat v požadované kvalitě úkoly I až IV (viz samostatné záložky):

 • analýza odborného článku (pracuje se ve dvojicích)
 • aplikace metod výzkumu (pracuje se ve stejných dvojicích jako u analýzy)
 • seminární práce (pracuje se ve dvojicích)
 • výstupy terénního šetření (pracuje se ve dvojicích)

Účastnit se aktivně cvičení (tolerovány jsou dvě absence na cvičeních) i přednášek.

Povinně se zúčastnit cvičení s plánovanými prezentacemi prací a závěrečného semináře s testem.

Získat minimálně 45 bodů. 

Bodové hodnocení

Pro úspěšné splnění cvičení je nutné získat minimálně 45 bodů z celkového počtu 64 bodů.

Hodnocení prací (přijato napoprvé/po první či druhé opravě)

 • Analýza odborného článku 6/4-0
 • Aplikace metody 9/8-0
 • Seminární práce 8/6-0
 • Terénní šetření 6/4-0

Prezentace 2-0 body (bude 2x)

Aktivita 3 až -3 body

Test 25-0 bodů

Hodnocení prací

 • práce budou hodnoceny z hlediska kvality zpracování - odborného obsahu a formálních náležitostí
 • práce odevzdané s předstihem budou hodnoceny mírněji 
 • práce může být pouze dvakrát vrácena k přepracování, důsledně dbejte pokynům lektora k vylepšení práce, jinak bude povinnost hodnocena jako nesplněná

Upozornění

 • Cvičení navazují na kumulativní znalosti studentů ze střední školy a prvních semestrů na fakultě v předmětech Statistika, Kartografie a Proseminář. Pokud student základní znalosti z daných předmětů nemá, musí si je sám nastudovat.