Domů

Facebook

Workshop

Dne 4. června 2014  se na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK uskutečnil workshop Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy. Sestával se ze 4 bloků zaměřených na:

  • teoretické koncepty věnující se prostorové mobilitě a jejich relevanci pro výzkum současných měst (pdf),
  • metodické problémy sledování migrace (pdf),
  • metodické problémy sledování dojížďky do práce a do škol (pdf),
  • nové metodické přístupy sledování prostorové mobility (pdf).

Harmonogram je dostupný zde.

Na workshop byli cíleně pozváni specialisté na témata vázaná k prostorové mobilitě. Všem účastníkům velmi děkujeme za diskusi, cenné poznámky a spolupráci

Stručný zápis z workshopu s řadou cenných poznámek např. o u různých úskalích statistik naleznete zde.

Několik fotografií z akce: 

Účastníci workshopu

 

Účastníci workshopu

 

Účastníci workshopu