Domů

Facebook

Řešitelský tým

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje:

 Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.  slamak@natur.cuni.cz 
 RNDr. Petra Špačková, Ph.D.  petra.spackova@natur.cuni.cz 
 RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.  lucie.pospisilova@natur.cuni.cz
 RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.  jana.jichova@natur.cuni.cz
 RNDr. Jana Temelová, Ph.D.  
 RNDr. Jakub Novák, Ph.D.  
 Mgr. Ivana Přidalová  ivana.pridalova@natur.cuni.cz
 Mgr. Peter Svoboda  peter.svoboda@natur.cuni.cz  
 Mgr. Jiří Nemeškal  jiri.nemeskal@natur.cuni.cz 
 Doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.  kubes@pf.jcu.cz 

 

Kontakt

RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. (koordinátorka)

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Legerova 5, Praha 2 (místnost 325)

tel. 221 951 970

e-mail:  jana.jichova@natur.cuni.cz  

 

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.  (nositel projektu)

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6, Praha 2 (místnost 365)

tel. 221 951 378

e-mail:  slamak@natur.cuni.cz