Domů

Facebook

Aktuality

Specializované mapy

Mezi poslední výstupy projektu patří specializované mapy, které jsou dostupné na webu atlasobyvatelstva.cz, konkrétně v sekci o demografických a migračních procesech. První z map pojednává o demografických procesech a struktuře obyvatel obcí metropolitních regionů Česka, druhá se zaměřuje na saldo migrace a jeho vývoj v letech 1995-2016. Hlavní pozornost je věnována diferenciaci na území obcí, analytické texty využívají kategorizaci obcí na základě velikostní struktury a zón rezidenční suburbanizace (více o zónách zde). 

 

Knížka

V nakladatelství Academia vyšla na začátku října 2017 nová knížka Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století, která je jedním z výstupů projektu. Editory jsou Martin Ouředníček a Jana Jíchová a autory a autorkami kapitol pak členové a členky URRlabu. Jednotlivé kapitoly pohlíží na Prahu a její zázemí z různých tematických perspektiv: z pohledu demografického stárnutí a reprodukčního chování mladých dospělých či z pohledu městské kriminality, další dvě kapitoly vychází z konceptu sociálního prostředí, jednak z pohledu transformace dělnické čtvrti vnitřního města a dále z pohledu role mezinárodní migrace na proměnu sídliště. Závěrečné tři kapitoly se zaměřují na zázemí Prahy a hodnotí lokalizaci práce, komerční suburbanizaci a koncept edge city.

 

Nové publikace

V závěru roku 2016 vyšly hned dva články, které jsou součástí projektu. V časopise Eurasian Geography and Economics vyšel článek diskutující důležité téma relevance západních teoretických konceptů pro výzkum postsocialistických měst. Martin Ouředníček v něm na příkladu Prahy poukazuje na omezenou schopnost některých západních konceptů vysvětlovat a predikovat vývoj ve specificky post-socialistických městských strukturách. Článek je součástí monotematického čísla, jehož editory jsou Slávka Ferenčuhová a Michael Gentile. Geografiska Annaler byl publikován článek Petry ŠpačkovéNiny Dvořákové Martiny Tobrmanové, který se na příkladu pražských suburbanitů zaměřuje na vztah mezi jejich rezidenční spokojeností, každodenním životem a tendencemi vrátit se zpět do měst. Článek je součástí monotematického čísla Altered Urban Landscapes: European Cities in Transition, které editovali Olga Medvedkov a Joseph Salukvadze.

 

Výstava

Ve dnech 7. 11. 2016 až 31. 1. 2017 proběhla na Albertově výstava Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky. Výstava byla koncipována jako průřez řešením stejnojmenného projektu, představila hlavní cíle a východiska projektu, ukázky z empirických výzkumů a případových studií i hlavní publikační výstupy. Primárním zájmovým územím byly metropolitní regiony Česka, vybrané výzkumy se ale zaměřily i šířeji (celé Česko) či naopak detailněji (Praha a vybrané pražské lokality). Výstava je nyní dostupná v repozitáři Univerzity Karlovy a je možno si ji zapůjčit.

Výstava Dynamika sociálního prostředí

Koncept reurbanizace v Česku

V posledním letošním čísle časopisu Moravian Geographical Reports vyšel i článek zabývající se konceptem reurbanizace. Článek na příkladu Česka diskutuje využitelnost tohoto konceptu v současném výzkumu postsocialistických měst. Jeho autory jsou Martin OuředníčekMartin Šimon a Martina Kopečná

 

Problémy pražského centra očima aktérů urbánního rozvoje

V časopise Urban Affairs Review vyšel 20. 12. online článek zabývající se problémy pražského centra z pohledu aktérů urbánního rozvoje. Autorkami článku jsou Jana Temelová, Jana Jíchová, Lucie Pospíšilová a Nina Dvořáková. Článek je dostupný zde

 

Článek o reurbanizaci v Česku

V posledním letošním čísle Moravian Geographical Reports vyjde článek Martina Ouředníčka, Martina Šimona a Martiny Kopečné o reurbanizaci v kontextu současných post-socialistických měst. Případová studie je zaměřena na Česko.

 

Přednáška keynote z CATference

Na mezinárodní konference CAT, kterou pořádal URRlab v září 2015 zazněla přednášku Jennifer Robinson, Slavomíry Ferenčuhové a Michaela Gentile nazvaná Comparative Urbanism and Post-socialism: experiences and perspectives. Přednášku lze nyní shlédnout online!

 

Článek o flexibilitě a lokalizaci práce v Ekonomickém časopise

V Ekonomickém časopise právě vyšel článek Petera Svobody a Martina OuředníčkaČlánek diskutuje konceptuální přístupy k problematice flexibility a lokalizace práce a kriticky je reflektuje zejména z pohledu sociální a ekonomické geografie. Součástí je i diskuse využitelnosti konceptů pro současný výzkum metropolitních oblastí v Česku a závěrečné hodnocení možností samotného metodického měření lokalizace práce a využití různých zdrojů dat. Více zde

 

Kapitola o sociálně-prostorové struktuře Prahy

V červenci vyšla v nakladatelství Routledge kniha Socioeconomic Segregation in European Capital Cities: East Meets West, kterou editovali T. Tammaru, M. van Ham, S. Marcińczak a S. Musterd. Přináší příspěvky z různých měst Evropy: Londýna, Amsterdamu, Stockholmu, Madridu, ale také Budapešti, Rigy, Tallinnu či Athén. Součástí knihy je rovněž kapitola o Praze, která vznikla v kolektivu autorů z URRlabu (Martin OuředníčekLucie PospíšilováPetra Špačková, Zuzana Kopecká Jakub Novák). Kapitola se zaměřuje na sociálně-prostorovou strukturu Prahy s důrazem na období po roce 2001.

 

Socioeconomic Segregation in European Capital Cities: East Meets West

 

Monotematické číslo Geografie

Druhé číslo letošního ročníku časopisu Geografie je zaměřené na téma gentrifikace, zároveň je ale věnováno památce našich kolegů a přátel Jany Temelové Kuby Nováka, kteří nás před více než rokem předčasně opustili. Monotematické číslo vzniklo z popudu výzkumníků sdružených v rámci výzkumné skupiny Cities After Transition (CAT), jejíž byli oba dva součástí. Již za dva měsíce se v Praze bude konat již 6. ročník konference této skupiny, více informací o CATferenci zde

 

Nový článek

V novém čísle Geografických rozhledů vyjde článek, jenž vznikl i za podpory projektu GAČR. Jana Jíchová a Zuzana Kopecká v něm na příkladu Hodonína popisují možný přístup k výzkumu pocitu bezpečí ve městě. 

 

Call for abstracts

Na začátku května byla vyhlášena výzva pro zasílání příspěvků do monotematického anglického čísla Sociologického časopisu  s tématem "Urban Dynamics and Neighbourhood Change in Cities after Transition". Vítány jsou články věnující se novým poznatkům z oblasti výzkumu segregace, mobility i proměn sousedství a segmentace bydlení v postsocialistických městech. Termín zaslání abstraktu je 30. 5. 2015. Monotematické číslo bude výstupem z konference CAT konané v rámci projektu Dynamika sociálních změn. Editory čísla, které vyjde na závěr roku 2016, jsou  Martin Ouředníček Lucie Pospíšilová. Více informací naleznete zde

 

Přednáška: Mobilita obyvatelstva z pohledu mobilního operátora

úterý 12. 5. od 11:30 se na Albertově (ve Věži) uskutečnila přednáška Hynka Mašaty o možnostech využití analýzy signalizačních dat mobilního operátora T-mobile pro měření mobility obyvatelstva. Součástí přednášky byla i prezentace dílčích ukázek realizovaných projektů, které tato data využívají. Více info nalezente zde.

Přednáška o signalizačních datech mobilního operátora - Hynek Mašata Přednáška o signalizačních datech mobilního operátora - publikum

 

Konference CAT

V druhé půli března proběhlo posouzení a rozřazení zaslaných abstraktů. Následně byla všem zpětně zaslána zpráva o přijetí či nepřijetí příspěvku. Již naplno běží finální registrace, postupně se objevují informace o keynotes, exkurzi apod. Více informací a web konference naleznete zde

 

Konference CAT

Na začátku ledna byl rozeslán call for papers na mezinárodní konferenci skupiny Cities After Transition, která se koná 23. - 26. žáří 2015 v Praze. Letos s podtitulem "25 years of urban change". Více informací a web konference naleznete zdeTermín přihlášení příspěvku byl posunut na 10.března

CATference 2015

Vystoupení na konferencích  

Konference o migraci

Zastoupení z URRlabu měla i konference Challenges of International Migration II konající se na závěr roku 2014 v Praze.

  • Ivana Přidalová - International migration as a Challenge to Local Social Environment?  

Konference Eurocrim 

Na výroční konferenci  Eurocrim , která se letos konala 10. - 13. 9. v Praze, byl prezentován poster zaměřený na vývoj kriminality v Pražském metropolitním regionu.

  • Jana Jíchová, Martin Šimon, Daniel Čermák - Changing paterns of crime in Prague metropolitan region area 1994-2013

Konference ČGS

Na konferenci České geografické společnosti (25. - 28. 8. 2014) bylo prezentováno několik příspěvků vycházejících rovněž z projektu Dynamiky sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky:

  • Martin Ouředníček - Relevance západních teoretických konceptů při výzkumu postsocialistických sídlišť a suburbanizace (vč. organizace sekce)
  • Lucie Pospíšilová, Jakub Novák, Jana Temelová - Časovost městských prostorů: „The city around the clock“ v novém provedení
  • Ivana Přidalová - Vnitroměstská migrace v Praze v letech 1992–2012 a role cizinců
  • Petra Špačková, Lucie Pospíšilová - Věková struktura suburbánních migrantů v Česku  

Martin Ouředníček organizoval sekci Relevance západních teoretických konceptů při studiu postsocialistických měst, Slávka Ferenčuhová (MUNI) byla předsedající sekce. 

 

CATference

Další konference skupiny Cities After Transition se uskuteční příští rok v Praze v termínu 23. - 26. září 2015. Již se rozběhla první jednání spojená se zajištěním míst pro konferenci, ale i plány na doprovodný program. Více informací se objeví během prosince. 

 

Vystoupení na konferenci 

Association of American geographers  pořádala další výroční konferenci v Tampě, USA (8. - 12. 4. 2014), byl zde prezentován příspěvek i členy URRlabu: 

  • Martin Ouředníček, Petra Špačková, Lucie Pospíšilová - Long-term changes of socio-spatial differentiation within the Prague Urban Region 1921-2011. 

 

Workshop

Dne 4. června se na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK uskutečnil workshop Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy . Na workshop byli cíleně pozváni specialisté na témata vázaná k prostorové mobilitě. Všem účastníkům velmi děkujeme za diskusi, cenné poznámky a spolupráci. 

 

Účastníci workshopu, převážně z řad ČSÚÚčastníci workshopu, převážně z KSGRR  

Účastníci workshopu, řečníci

 

Nový projekt

Se začátkem roku 2014 se rozběhl i nový projekt, který zpracovává pod vedením Doc. Martina Ouředníčka výzkumná skupina URRlab. Na letošní rok jsou plánovány práce spojené s teoretickým zarámováním, získáním dat a jejich zpracováním. Proběhl již workshop, pracuje se na analýzách dat a rozbíhají se další aktivity.