Genetické metody v zoologii 2/2 Z

Pavel Munclinger, Jan Zima a kolektiv


Zimní semestr 2015–2016
Přednáška se koná každé úterý od 16:30 hod v posluchárně B121.

Informace k praktiku
Praktická část se bude konat ve zkouškovém období.

Počítačová část
prezentace - mikrosatelity
prezentace 2014
prezentace k databázím
data k databázím
prezentace k fylogenetickým analýzám